E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenUddannelserLovstof

Links til lov og bekendtgørelser gældende efter 1/8 2015:

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen) BEK nr 367 af 19.04.2016

 

 

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 789 af 16/06/2015 

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen)BEK nr. 1010 af 22/09/2014

 

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr. 500 af 22/04/2015

 

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr. 298 af 24/03/2015

 

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andet sprogs dansk i erhvervsuddannelserne (grundfagsbekendtgørelsen)

BEK nr. 1009 af 22/09/2014

 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 41 af 16/01/2014

 

Links til lov og bekendtgørelser gældende før 1/8 2015:

 

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 439 af 29/04/2013

 

Hovedbekendtgørelse BEK nr. 834 af 27/06/2013

 

Bekendtgørelse om uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik BEK nr. 816 af 20/07/2012

 

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr 262 af 20/03/2007

 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 863 af 16/08/2012

 

Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 1272 af 16/11/2010

 

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright