E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenUddannelserSOSU HjælperOm Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælper

 

Hvad laver en social- og sundhedshjælper?

 

Som SOSU-hjælper arbejder du typisk på plejecentre eller i hjemmeplejen. Her støtter du borgeren i en sund og aktiv livsstil for at modvirke sygdom og ensomhed – og for at skabe bedst mulig livskvalitet. Du hjælper med personlig hygiejne og praktiske opgaver i hverdagen, som fx rengøring og kontakt til kommunen.

 

Uddannelsens længde

 

Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder og veksler mellem teori og praktik

 

Optagelseskrav til uddannelsen til social- og sundhedshjælper

 

For at opfylde lovens krav om adgang til social- og sundhedshjælperuddannelsen, skal du almindeligvis have gennemført Grundforløb 2.  

 

Har du minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter 9. klasse kan du eventuelt blive optaget direkte på hovedforløbet.

 

Optagelse på uddannelsen

 

Det er kommunerne, der optager Sosu hjælper eleverne til uddannelserne på hovedforløbet. Klik her for at se aktuelle stillingsopslag.

 

Ansøgere over 25 år, der søger elevplads hos kommunen, skal have udarbejdet og medsende en realkompetencevurdering. Læs mere her

 

 

Skoleundervisningen

Skoleundervisningen foregår på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Du bliver undervist i fag som er relevant for dit kommende arbejde, som social- og sundhedshjælper. Personlig hjælp, omsorg og pleje; forebyggelse og rehabilitering; mødet og samarbejdet med borgeren m.fl. 


For at kunne yde pleje og omsorg til andre mennesker, er det nødvendigt, at se på dine egne evner til at samarbejde, kommunikere, arbejde problemløsende og tværfagligt. Disse områder tages løbende op i undervisningen. 

 Se video: 

Undervisning og pædagogik på Sosu Esbjerg: 

 

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright