E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenUddannelserSOSU HjælperOm Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

 

Hvad laver en social- og sundhedshjælper?

 

Som social- og sundhedshjælper arbejder du med at udføre praktisk hjælp og personlig pleje til ældre mennesker. Udover hjælp og støtte til ældre mennesker, kan du som social- og sundhedshjælper også få tildelt pleje- og omsorgsopgaver hos handicappede og syge.

Uddannelsens længde

Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder og veksler mellem teori og praktik

Optagelseskrav til uddannelsen til social- og sundhedshjælper

For at opfylde lovens krav om adgang til social- og sundhedshjælperuddannelsen, skal du almindeligvis have gennemført Grundforløb 2.  

 

Har du minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter 9. klasse kan du eventuelt blive optaget direkte på¨hovedforløbet.

 

Optagelse på uddannelsen

 

Pr. 1. januar 2016 er det kommunerne, der optager SSH-eleverne til uddannelserne. 

 

Søg ind til med opstart i februar 2017 ved at klikke her.  Ansøgningsfrist 14-11-2016

 

Ansøgere over 25 år, der søger elevplads hos kommunen, skal have udarbejdet og medsende en realkompetencevurdering. Læs mere her

 

Ansættelse

Kommunerne er ansættende myndighed.

 

Skoleundervisningen

Skoleundervisningen foregår på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Du bliver undervist i fag som er relevant for dit kommende arbejde, som social- og sundhedshjælper. Sundhed, pædagogik med psykologi, social- og samfundsfag, aktivitets- og praktisk fag og grundfagene dansk, naturfag, valgfag og valgfri specialefag.


For at kunne yde pleje og omsorg til andre mennesker, er det nødvendigt, at se på dine egne evner til at samarbejde, kommunikere, arbejde problemløsende og tværfagligt. Disse områder tages løbende op i de forskellige område- og grundfag.  

 Se video: 

Undervisning og pædagogik på Sosu Esbjerg: 

 

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright