Skip to main content

Efter- og videreuddannelse

Vi tilbyder vi en bred vifte af efteruddannelsesmuligheder inden for SOSU og det pædagogiske område.

COVID-19 - Efteruddannelse

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Forebyg smittespredning og afbryd smitteveje.  Et kursus, der stiller skarpt på anvendelsen af hygiejniske principper for at undgå smittespredning, herunder COVID-19 i arbejdet med ældre borgere.  Læs mere her 

 Spørgsmål om dette kursus kan rettes til Lene Fabricius, Uddannelseskonsulent T:  2910 4359 E:  lfl@sosuesbjerg.dk

Lige nu: Gratis e-learning

ABCDE - Gratis til 1.5.2020

I e-læringskurset ABCDE lærer du, hvordan du observerer ændringer i en borgers helbredstilstand, og du får værktøjer til at kunne handle på disse ændringer.

Klik her

 

ISBAR - Gratis til 1.5.2020

I e-læringskurset ISBAR bliver klædt på til at kunne kommunikere struktureret og fagligt med sundhedsfaglige personer.

Klik her

FVU samarbejde med Vejen Kommune

FVU - en stor succes

Det kan være svært at klare sig på en arbejdsplads og i samfundet, hvis man er udfordret i forhold til at læse og skrive. SOSU Esbjerg har derfor i samarbejde med Sundhed & Social i Vejen Kommune gennemført uddannelsesforløb i FVU dansk, som bl.a. gør medarbejderne i stand til bedre at kunne håndtere de stigende krav til dokumentation.

Som du kan se af ovenstående klip har kurserne været en stor succes. Forløbene er opdelt i moduler af ca. 40 timers varighed og er gratis for både deltager og arbejdsgiver. 

Læs mere om FVU