Skip to main content

Efter- og videreuddannelse

Vi tilbyder vi en bred vifte af efteruddannelsesmuligheder inden for SOSU og det pædagogiske område.

Se vores udbud af kurser og efteruddannelser i vores kursusoversigt.

FVU samarbejde med Vejen Kommune

FVU - en stor succes

Det kan være svært at klare sig på en arbejdsplads og i samfundet, hvis man er udfordret i forhold til at læse og skrive. SOSU Esbjerg har derfor i samarbejde med Sundhed & Social i Vejen Kommune gennemført uddannelsesforløb i FVU dansk, som bl.a. gør medarbejderne i stand til bedre at kunne håndtere de stigende krav til dokumentation.

Som du kan se af ovenstående klip har kurserne været en stor succes. Forløbene er opdelt i moduler af ca. 40 timers varighed og er gratis for både deltager og arbejdsgiver. 

Læs mere om FVU