Sundhedspraksis

Vil du styrke din faglige profil, tilegne dig nye kompetencer og kvalificere dig til nye karrieremuligheder?

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er målrettet faglige medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, der vil have en overbygning på en tidligere uddannelse, som fx SOSU-assistent, sygeplejer, tandplejer eller anden sundhedsfaglig uddannelse.

Du kan med uddannelsen varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pæda­gogiske område.

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren som fx kvalitetssikring og udvikling. du får en indsigt i samspillet mellem borgere/patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige samfund.

Er du interesseret i akademiuddannelsen i Sundhedspraksis?

Kontakt uddannelseskonsulent Lene Fabricius.