AKADEMIMODUL: DEMENS

Tilmeld dig inden den 3. august og tag modulet i demens som led i din akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Disse perspektiver skaber en grundig forståelse for sammenhængene mellem skader i hjernen pga. demens, og den adfærd som borgerne udviser. Gennem de neuropsykologiske og socialpædagogiske metoder bliver du i stand til at udvikle, tilrettelægge og udføre pleje, omsorg og behandling af borgere med demens på din arbejdsplads.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i et individuelt projekt, hvor du arbejder med modulets teoretiske og metodiske tematikker. Projektet kan fx dreje sig om etik og magt i arbejdet med borgere med demens og deres pårørende. Projektet kan også tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling, hvor du arbejder med, hvordan man udvikler og implementerer nye tiltag i samarbejde med borgerne, deres pårørende og dine tværfaglige samarbejdspartnere. Med akademiuddannelsen i sundhedspraksis er du i stand til at varetage funktioner på specialist- og mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. 

Gennem uddannelsens obligatoriske og valgfrie moduler får du viden og metoder til at arbejde med kvalitetssikring inden for dit felt. Uddannelsen giver dig samtidig forståelse for sundhedsvæsenet og medarbejdere inden for denne sektor. Du opnår indsigt i samspillet mellem borgere og patienter, ligesom du får ny forståelse for, hvordan disse forhold spiller ind i det øvrige samfund.

Modulet udbydes i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn, SOSU Syd, SOSU Esbjerg, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og UCL Erhvervsakademi- og professionshøjskole.

 

Det praktiske:

  • Prisen for modulet er 7500 kr.
  • Modulet er en del af akademiuddannelsen Sundhedspraksis
  • Projektets omfang udgør 10 ECTS-point.
  • Undervisning torsdag den 27. august, alle torsdage i september og torsdag den 1., 8. og 22. oktober 2020.
  • Undervisningen finder sted i Fredericia, 6. Julivej 67, 7000
  • Vejledning fredag den 18. september og fredag den 9. oktober 2020
  • Afleveringsfrist for skriftligt projekt torsdag den 29. oktober 2020
  • Eksamen afholdes torsdag den 5. november 2020
  • Tilmelding senest den 3. august 2020 på www.sosufyn.dk/akademiuddannelser
  • Spørgsmål kan rettes til Elin Dalsgaard på elda@sosufyn.dk eller 51 70 94 83