Skip to main content

Børn og unge med angst

Online-undervisning.

På baggrund af Coronakrisen og nedlukningen af Danmark tilbyder SOSU Esbjerg nu online kursus i ”Børn og Unge med angst” – som du kan deltage i hjemmefra.
Kurset kan være til dig, som er hjemsendt medarbejder eller dig, der har fået lidt ekstra tid på jobbet.

Efter kurset kan deltageren:

  • på baggrund af faglig viden om angst, skelne mellem patologisk angst og udviklings-/hverdagsangst, som er almindeligt forekommende hos børn og unge

  • handle på symptomer og kan arbejde understøttende med metoder og indsatser i et tværfagligt, inkluderende miljø om barnet eller den unge med angst. Herunder kan deltageren arbejde tæt sammen med familien, dagtilbud, skole og fritidsområdet i barnets sociale fællesskaber for at hindre isolation og udsathed.

  • inddrage barnet eller den unge i indsatsen; herunder også i forhold til at sætte mål, der er meningsgivende og realistiske for barnet eller den unge.

  • kende egen rolle og funktion i arbejdet med børn og unge med angst og kan vurdere både muligheder og begrænsninger i hverdagslivet i henhold til angstens karakter.

Målgruppe:

Pædagogisk personale på tilbud til børn og unge i alderen 0 - 18 år. Dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere og familieplejere.

Varighed og pris

Kurset varer 2 dage. Deltagelse er gratis for AMU målgruppen og der kan søges om lønkompensation på kr. 881 pr. dag pr. deltager. Pris for deltagere uden for AMU målgruppen er kr.1.383,10.

Onlinekursus

Kurset udbydes som 100% fjernundervisning. Kræver adgang til computer og internet.

Information og spørgsmål:

Anne-Mette Sleimann Socialpædagogisk konsulent aml@sosuesbjerg.dk tlf. 40221152

Download faktaark her