Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Undgå smittespredning, herunder COVID-19 i arbejdet med ældre borgere.

Efter kurset kan deltageren:

  • handle hensigtsmæssigt på baggrund af kendskab til de mest almindelige infektioner og smitsomme sygdomme og multiresistente bakterier.
  • forebygge smittespredning på baggrund af viden om hygiejniske principper og smittekæden.
  • udføre korrekt håndvask.
  • anvende værnemidler: eks handsker, mundbind mm.
  • forholde dig til dilemmaer i forhold til smitteforebyggende forholdsregler.
  • videregive viden om de hygiejniske forholdsregler på arbejdspladsen til andet personale.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der under covid-19-krisen skal varetager konkrete opgaver i ældreplejen.

Varighed og prøve Uddannelsens varighed er 2 dage. Der afsluttes med en prøve (12 spørgsmål med 4 svarmuligheder).

Fjernundervisning - BEMÆRK!

Undervisningen foregår som 100 % fjernundervisning.