Skip to main content

Omsorg, pleje og praktisk hjælp

Ny fem-dages online-uddannelse, så nye medarbejdere kan træde til under corona-epidemien.

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse.

Efter kurset har deltagerne:

  • basal viden om lovgivning og retningslinjer. Herunder selvbestemmelse, tavshedspligt og samtykke i samarbejdet med borgeren og andre sundhedsprofessionelle.

  • viden om kommunikation med borgere, pårørende og andre sundhedsprofessionelle.

  • kendskab til kroppens opbygning, funktion og aldringsproces til at kunne observere de mest almindelige symptomer på ændret adfærd hos borgere.

  • viden om mikroorganismer, smittekæde samt forebygge smittespredning således at deltagerne kan udføre korrekt håndhygiejne og anvende relevante værnemidler.

  • kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til covid-19

  • viden i forhold til at give observationer videre til relevante samarbejdspartnere

  • forståelse for ergonomiske principper i forbindelse med eget arbejde

  • kendskab til borgere med særlige fysiske og psykiske plejebehov eks. demente.

Målgruppe:

Målgruppen skal på kort sigt, i forbindelse med Corona pandemien, løse tildelte pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp i sundhedsvæsnets primære sektor Deltageren skal have grundlæggende IT-kompetencer, da uddannelsen vil foregå som fjernundervisning.

Holdopstart og tilmelding

Opstart d. 09-09-20 

Tilmeldingsfrist d. 02-09-20. Tilmeld dig her

 

Varighed og pris

Uddannelsen varighed er 5 dage. For beskæftigede i AMU målgruppen er kursusdeltagelsen gratis og der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse på kr. 881/dag. For ledige – kon- takt dit Jobcenter eller SOSU Esbjerg.

Fjernundervisning

FJERNUNDERVISNING - kurset foregår som fjernundervisning. Platformen er Easy Generizer. I velkomstbrevet vil der fremgå brugernavn og kode, samt et link til den platform, som der arbejdes på, og hvor undervisningsmaterialet og opgaver vil ligge. 

Mere information eller spørgsmål

Lene Fabricius, Uddannelseskonsulent T: 2910 4359 E: lfl@sosuesbjerg.dk

Kim Madsen, Kursuschef, T: 7610 6541, E: kma@sosuesbjerg.dk