Skip to main content

Omsorg, pleje og praktisk hjælp

Ny fem-dages uddannelse, så nye medarbejdere kan træde til under corona-epidemien.

Efter kurset har deltagerne:

  • basal viden om lovgivning og retningslinjer. Herunder selvbestemmelse, tavshedspligt og samtykke i samarbejdet med borgeren og andre sundhedsprofessionelle.

  • viden om kommunikation med borgere, pårørende og andre sundhedsprofessionelle.

  • kendskab til kroppens opbygning, funktion og aldringsproces til at kunne observere de mest almindelige symptomer på ændret adfærd hos borgere.

  • viden om mikroorganismer, smittekæde samt forebygge smittespredning således at deltagerne kan udføre korrekt håndhygiejne og anvende relevante værnemidler.

  • kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til covid-19

  • viden i forhold til at give observationer videre til relevante samarbejdspartnere

  • forståelse for ergonomiske principper i forbindelse med eget arbejde

  • kendskab til borgere med særlige fysiske og psykiske plejebehov eks. demente.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer der i forbindelse med corona-krisen skal varetage opgaver i ældreplejen.

Holdopstart og tilmelding

Opstart d. 09-09-20 

Tilmeldingsfrist d. 02-09-20. Tilmeld dig her

 

Varighed og pris

Uddannelsen varighed er 5 dage. For beskæftigede i AMU målgruppen er kursusdeltagelsen gratis og der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse på kr. 881/dag. For ledige – kon- takt dit Jobcenter eller SOSU Esbjerg.

Fjernundervisning

Undervisningen foregår som fjernundervisning. Der vil være introduktion til platformen i starten af uddannelsen. Der afsluttes med en online prøve.

Mere information eller spørgsmål

Lene Fabricius, Uddannelseskonsulent T: 2910 4359 E: lfl@sosuesbjerg.dk

Kim Madsen, Kursuschef, T: 7610 6541, E: kma@sosuesbjerg.dk