Skip to main content

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Hjælp til læsning og skrivning

  • Er du over 18 år og usikker på dine læse- og skrivefærdigheder? 
  • Er det svært at læse en brugsanvisning?
  • Er det svært at hjælpe dine børn med lektierne?
  • Undgår du efteruddannelse, fordi du er usikker på, om du får nok ud af det?

Vi kan teste dine læse- skrivefærdigheder. Efter testen vejleder vi dig i mulighederne for gratis undervisning.

Er du interesseret? Kontakt skolen på telefon 76106010

 

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har en FVU driftsoverenskomst med VUC Vest

Du kan finde yderligere oplysninger om plan for udbud af FVU m.m. på VUC Vests hjemmeside.

VUC Vests hjemmeside