Individuel kompetencevurdering (IKV)

Er du interesseret i at få dine individuelle kompetencer vurderet i forhold til et efteruddannelsesforløb eller kursus, kan du få lavet en IKV med henblik på en mulig reduktion af kursuslængden.

En IKV tager udgangspunkt i alt det du ved og kan i forvejen. Det er en vurdering af alle dine kompetencer(erhvervsfaglig, fritid, uddannelsesmæssig, hobby m.v.)

Vurderingen vil foregå på den måde, at der først vil være en samtale, hvor du skal
medbringe evt. dokumentation, som kan understøtte en afkortning af et kursus-/uddannelsesforløb.

Ud fra samtalen vurderes om der, i forhold til målene, skal laves en test, afprøves praktiske færdigheder eller lignende. Testen vil danne grundlag for udstedelse af et AMU – uddannelsesbevis og / eller enkeltfagsbevis ift. de hele kurser og/ eller enkeltfag, som du allerede har opnået.

Hvis du har opnået dele af et kursus udstedes et AMU-kompetencebevis. Derudfra vurderes det hvor meget kurset kan afkortes.*

Det er gratis at få lavet en IKV, hvis du har en kort uddannelse, en erhvervsuddannelse eller ingen uddannelse.

 

Kontakt os om IKV

Hvis du ønsker en IKV, eller blot at høre mere, skal du kontakte sekretær Margit Jepsen

76106006 mje@sosuesbjerg.dk