Information om prøver i AMU

Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med en prøve. Prøven skal bestås for at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøven ikke bestås, er det muligt at gå til omprøve én gang. 

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er tilmeldt prøven.   

Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag, med mindre der informeres om andet på kursets første dag. Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag.  

Deltagerne oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår.  Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven og inden afslutningen på AMU uddannelsen.   

Omprøve

Hvis deltageren ikke består den afsluttende prøve, er det muligt at få én omprøve.

  • Deltageren skal sammen med sin arbejdsgiver meddele dette til skolens kursusadministration inden for fem hverdage efter uddannelsens afslutning
  • Omprøven skal afholdes inden for fire uger efter uddannelsens afslutning

  • Deltageren vil modtage besked om omprøvedato og tidspunkt via e- Boks

  • Senest frist for tilmelding til omprøve er én uge før omprøvedatoen

Klagevejledning

Hvis deltageren ønsker at klage over sin prøveafvikling skal dette ske skriftligt og begrundet ved henvendelse til SOSU Esbjerg, Att.: Kursuschef, Kim Madsen kma@sosuesbjerg.dk senest 10 hverdag efter prøveafholdelse.

Sygeprøve

Hvis deltageren har været syg/fraværende ved uddannelsens afslutning, hvor prøven blev afholdt, er der mulighed for at deltage i en sygeprøve.

  • Deltageren skal du sammen med sin arbejdsgiver meddele dette til skolens kursusadministration. 
  • Arbejdsgiver skal tilmelde deltageren sygeprøven via www.efteruddannelse.dk
  • Din sygeprøve afholdes inden for en rimelig tid
  • Du vil modtage besked om sygeprøvedato og tidspunkt i din e-Boks
  • Seneste frist for tilmelding til sygeprøve er én uge før sygeprøvedatoen

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets hjemmeside:  https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/undervisningens-tilrettelaeggelse-og-proever/proever-i-amu/proever-i-amu-til-kursister

 

Kontakt kursusadministrationen

Gitte Kloster
Gitte Kloster

Kursussekretær

Helle Fjordside Iversen
Helle Fjordside Iversen

Kursussekretær