Skip to main content

Information om prøver i AMU

Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med en prøve.  

Prøven skal bestås for at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøven ikke bestås, er det muligt at gå til omprøve min. én gang. 

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er tilmeldt prøven.   

Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag, med mindre der informeres om andet på kursets første dag. Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag.  

Deltagerne oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår.  

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven og inden afslutningen på AMU uddannelsen.   

Deltageren kan klage over prøveafviklingen. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til SOSU Esbjerg. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse.  

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets hjemmeside:  https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/amu-proever