Kurser 2022

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd - 29. august 2022 - 20. september 2022

Deltagerne bliver i stand til at forbedre deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø set i perspektivet af de mellemmenneskelige relationer i social- og sundhedsarbejdet.

Læs mere og tilmeld dig

Borgere med misbrugsproblemer - 23. november 2022 - 15. december 2022

Efter uddannelsen kan du genkende tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer. Du får bl.a. kendskab til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger i forhold til misbrug. Du lærer desuden om din egen rolle og om at inddrage samarbejdspartnere og videregive relevante observationer.

Læs mere og tilmeld dig

Forflytningsvejlederuddannelse - 28. september 2022 - 17. november 2022

Forflytningsvejlederuddannelse.Holdet indeholder 2 kurser i alt

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (40392-) Vejledning i forflytning (40935-). Kontakt skolen hvis du kun vil tilmeldes 1 kursus

Læs mere og tilmeld dig

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen - 6. september 2022 - 27. september 2022 og 10. januar 2023 - 31. januar 2023

Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse.

Læs mere og tilmeld dig

Injektion af medicin - 27. oktober 2022 - 27. oktober 2022

Efter uddannelsen kan du udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. 

Læs mere og tilmeld dig

Medicinadministration - 9. januar 2023 - 26. januar 2023

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient.

Læs mere og tilmeld dig

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde - 26. september 2022 - 28. september 2022

Efter uddannelsen kan du anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.

Læs mere og tilmeld dig

Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde - 14. november 2022 - 16. november 2022

Efter endt uddannelse kan du udvælge og anvende neuropædagogiske metoder, der fremmer den bedst mulige udvikling og trivsel hos barnet, den unge og den voksne.

Læs mere og tilmeld dig

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever - 20. januar 2023 - 28. marts 2023

Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Læs mere og tilmeld dig

Sårbehandling, behandlingskrævende sår - 21. november 2022 - 23. november 2022

Uddannelsen giver deltagerne viden og færdigheder, som sætter dem i stand til at arbejde med behandlingskrævende sår.

Læs mere og tilmeld dig