Skip to main content

Kliniske opgaver i almen praksis

Efter uddannelsen har du opnået indsigt i almen praksis, social og sundhedsassistentens kompetencefelt og rolle. På baggrund heraf kan du udføre delegerede undersøgelser og behandlinger i almen praksis, herunder de almindeligste venøse blodprøver, EKG-undersøgelse, spiometri samt foretage de almindeligste vaccinationer.

Deltageren kender almen praksis, eget kompetencefelt og egen rolle i almen praksis og kan på baggrund heraf udføre delegerede undersøgelser og behandlinger.

Deltageren har viden om og kan tage de i almen praksis mest anvendte blodprøver og har i tilknytning hertil viden om hyppigst anvendte prøveglas, håndtering, opbevaring og transport af blodprøver.

Deltageren kender ligeledes de almindeligste kliniske komplikationer ved venøse blodprøver og kan handle adækvat herpå.

Deltageren kan udføre eller assistere ved EKG undersøgelser og kender klinisk praksis for påsætning af elektroder, fejlkilder og indikation for at tage EKGet om.

Deltageren har grundlæggende viden om lungefunktionsmåling og kan udføre spiometri.

Deltageren kan endvidere observere for virkning og bivirkning af luftvejsudvidende medicin og kan handle adækvat herpå.

Deltageren kan udføre de almindeligste vaccinationer i almen praksis, ligesom deltageren kender virkning og bivirkning af de almindeligste vaccinationer og kan observere herfor samt handle herpå.

Download som kursusbeskrivelse som pdf

Vælg dit hold

Øvrig information

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter der arbejder i almen Praksis

Særlige adgangskrav:

Social- og sundhedsassistenter

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat

Undervisningsdage:

22.05.2019 - 23.05.2019
28.05.2019 - 28.05.2019
29.05.2019 - 29.05.2019
05.06.2019 - 06.06.2019

Afholdelsessted:

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Gjesinglund Allé 8
6715

Undervisningstype:

Dagundervisning

Kontaktperson:

Kursussekretær
76106010
post@sosuesbjerg.dk