Skip to main content

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

Efter uddannelsen kan du anvende en mentaliserende tilgang som en metode i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb. Du lærer at se bag om adfærden og at være opmærksom på din egen rolle, samt betydningen af en varierende mentaliseringsevne.

Deltageren kan anvende mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med børn, unge og voksne.

Herunder kan deltageren:

- Anvende sin forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med barnet/den unge/den voksne, og i samspillet med øvrige samarbejdspartnere, med henblik på at styrke relationen og undgå mentaliseringssvigt.

- Understøtte udvikling og agere hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren, på baggrund af kendskab til de sammenhænge, der er mellem varierende mentaliseringsevne og den adfærd barnet/den unge/borgeren udviser.

- Bidrage til at kvalificere og udvikle en mentaliserende tilgang i egen og fælles praksis, med afsæt i arbejdspladsens rammer og gældende lovgivning.

SE VIDEO

 

Download kursusbeskrivelse som pfd