Skip to main content

Kursusoversigt - SOSU

Midlertidig kronologisk kursusoversigt.

Vores normale kursusoversigt er midlertidig ude af drift. 

Derfor kan du nedenfor se vores aktuelle SOSU-kurser inddelt efter kursernes startdato.

Linkene henviser til efteruddannelse.dk, og vi henviser til disse for yderligere detaljer om det enkelte kursus samt tilmelding.

Vi håber snarest at have vores normale kursusoversigt tilbage.

Søger du kurser inden for det pædagogiske felt er de her

Arbejdsmiljø i SOSU arbejdet, etik og adfærd - 08-04-19

Deltagerne bliver i stand til at forbedre deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø set i perspektivet af de mellemmenneskelige relationer i social- og sundhedsarbejdet

Sårbehandling, behandlingskrævende sår - 08-04-19

Deltagerne kan yde pleje og omsorg til mennesker med behandlingskrævende sår på sygehuse og i borgernes egne hjem.

Medvirken ved medicinadministration - 06-05-19

Efter uddannelsen kan du medvirke ved administration af borgernes medicin og inddrage borgeren i medicineringen. Uddannelsen giver kendskab til de almindeligst forekommende lægemidler, tværfagligt samarbejde, lovgivning og instrukser i forbindelse med lægemidler.

Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet - 21-05-19

Ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder kan deltageren bidrage til, at konflikter håndteres og afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger.

Kliniske opgaver i almen praksis - 22-05-19

Deltageren kender almen praksis, eget kompetencefelt og egen rolle i almen praksis og kan på baggrund heraf udføre delegerede undersøgelser og behandlinger.

Neurorehabilitering af senhjerneskade - 22-05-19

Deltageren kan i det daglige social- og sundhedsarbejde medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger for at sikre borgerens bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne.

Deeskalerende kommunikation - 12-06-19

Deltageren får viden om deeskalerende kommunikation i arbejdet med borgere med sindslidelser, således at deltageren kan bidrage til at forebygge og nedtrappe konflikter og dermed medvirke til nedbringelse af tvang. Deltageren bliver endvidere trænet i at anvende deeskalerende kommunikationsteknikker.

Injektion af medicin - 03-09-19

Efter uddannelsen kan du udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske læremidler og mest anvendte psykofarmaka.

Sårbehandling, behandlingskrævende sår - 10-09-19

Deltagerne kan yde pleje og omsorg til mennesker med behandlingskrævende sår på sygehuse og i borgernes egne hjem.

Vejledning i forflytning - 10-09-19

Uddannelsen gør deltagerne i stand til på baggrund af analyse og vurdering af forflytninger at vejlede i forflytning, således at motivation til forandring og udvikling øges i den forflytningsmæssige praksis.

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal - 19-09-19

Efter uddannelsen kan du med viden om lavaffektive metoder tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Du lærer at kommunikere, identificere og forebygge i forhold til borgerens stress-belastning og heraf minimere konflikter med afsæt i lavaffektive metoder, der tager højde for at borgerens problemskabende adfærd er en form for mestringsstrategi.

Arbejdsmiljø i SOSU arbejdet, etik og adfærd - 23-09-2019

Deltagerne bliver i stand til at forbedre deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø set i perspektivet af de mellemmenneskelige relationer i social- og sundhedsarbejdet

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde - 23-09-19

Involverer brug af velfærdsteknologiske løsninger i det daglige omsorgsarbejde. Målgruppen kan eksempelvis være: Social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, støtte- og omsorgsmedhjælpere m.fl.

Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet - 25-09-19

Kurset henvender sig til personaler, herunder inden for sundhedsområdet og det socialpædagogiske område, som ønsker et kompetenceløft

Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet - 28-10-19

Kurset henvender sig til personaler, herunder inden for sundhedsområdet og det socialpædagogiske område, som ønsker et kompetenceløft

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning - 04-11-19

Efter uddannelsen kan du med viden om neuropædagogik tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren.

Borgere med misbrugsproblemer - 18-11-19

Deltageren kan på baggrund af et vist problemkendskab og/eller erfaringer identificere tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer. 

Magt og omsorg - 25-11-19

Uddannelsens mål er, at deltagerne i omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og kan yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.