Skip to main content

Intro til SOSU faget

TID TIL BRANCHESKIFTE?

Er du ledig, eller overvejer du at skifte til en branche, hvor du er efterspurgt, og hvor du dagligt kommer til at gøre en forskel for andre mennesker? 

SOSU Esbjerg tilbyder nu forløbet Intro til SOSU-faget.

Det foregår på SOSU Esbjerg fra kl. 8.00 til 15.24 i perioden 15/9-20 til og med 25/9-20.

Forløbet præsenterer dig for centrale elementer i SOSU-faget og klæder dig på, til at søge ind på SOSU uddannelsernes almindelige grundforløb, der starter d. 29 sep. 2020. Du skal være opmærksom på, at du opfylder de formelle krav til at søge ind derudover.

 

Under forløbet er der mulighed for individuel uddannelsesvejledning. Intro til SOSU-faget er sat sammen af de tre AMU-forløb, du kan læse om her.

 

1) Tidlig opsporing af sygdomstegn

På dette forløb lærer deltageren om redskaber til tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgeren. Der er fokus på forringet helbredstilstand, funktionsændring, ernæring og tryksår.

Efter forløbet:

 • har du kendskab til den normale aldring.
 • kan du medvirke til at opspore begyndende sygdom hos borgeren.
 • kan du medvirke til at videregive observationer til samarbejdspartnere med henblik på at styrke den tidlige og forebyggende indsats hos borgeren med akutsygdomsudbrud eller ved forværring af kroniske sygdomme.

2) Generel hygiejne

Forebyg smittespredning og afbryd smitteveje.  Et forløb, der stiller skarpt på anvendelsen af hygiejniske principper for at undgå smittespredning,herunder COVID-19 i arbejdet med ældre borgere.

Efter forløbet kan du:

 • handle hensigtsmæssigt på baggrund af kendskab til de mest almindelige infektioner og smitsomme sygdomme og multiresistente bakterier.
 • forebygge smittespredning på baggrund af viden om hygiejni­ske principper og smittekæden.
 • udføre korrekt håndvask.
 • anvende værnemidler: eks handsker, mundbind mm.
 • forholde dig til dilemmaer i forhold til smittefore­byggende forholdsregler.
 • vide­regive viden om de hygiejniske forholdsregler på arbejdspladsen til andet personale.

3) Rehabilitering som arbejdsform

Indholdet retter sig mod den rehabiliterende tankegang og indførelse i metoden, der danner praksis for opgaver og aktiviteter bl.a. i den kommunale hjemmepleje og på plejehjem.  Der vil være fokus på borgeren som samarbejdspartner i rehabiliteringen, kerneværdier i rehabiliteringen, vigtigheden af tværfagligt samarbejde, mestring, motivation og lovgivning.

Efter forløbet:

 • har du kendskab til den rehabiliterende tilgang og kan dermed tage del i den målrettede rehabiliteringsindsats hos den enkelte borger
 • har du kendskab til lovgivningen, der danner rammen for rehabiliteringsindsatsen
 • kan du medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne
 • har du kendskab til betydningen af aktiviteter for at støtte borgeren i at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv
 • har du kendskab til betydningen af det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsprocessen

 

Kontakt mig, hvis du er interesseret