Skip to main content

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Fagnummer 48725

Deltageren kan med udgangspunkt i brede læringsmål analysere og reflektere over egen praksis,og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnene i at udvikle sociale, personlige, kropslige og kognitive kompetencer på tværs af de seks læreplanstemaer

Deltageren kan arbejde med meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber som metode til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

 

Øvrig information:

  • Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.
  • Undervisningssted: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N
  • Dato: 28/2 og 1/3 2019. Ialt 2 dage.
  • Undervisningstid: 8.00-15.25
  • Tilmeldingsfrist: 28/1 2019
  • Pris: Gratis for AMU-målgruppen - læs mere her