Skip to main content

Læringsmiljø - Børns motorik, sansning og bevægelse 2

Fagnummer 48735

Deltageren kender til de brede læringsmål og kan etablere et læringsmiljø, der giver børn mulighed for at bruge og udfordre krop, sanser og bevægelse både i forhold til børnegruppen og det enkelte barn.

Deltageren kan ved at reflektere over og justere på dagtilbuddets rum, rammer, legeredskaber samt reglerne for brugen af disse, skabe læringsmiljøer, der bidrager til børns kropsbevidsthed, kropsmestring og kropsoplevelser.

Deltageren kan i samarbejde og samskabelse med børn, forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere identificere, understøtte og stimulere børn med sansemotoriske udfordringer.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

OBS: Dette kursus afholdes på SOSU-skolen i Aabenraa.

Øvrig information:

  • Målgruppe:Ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælper
  • Undervisningssted: Social- og Sundhedsskolen SYD, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
  • Dato: 02/09 - 04/09 2019. Ialt 3 dage.
  • Undervisningstid: 8.00-15.25
  • Tilmeldingsfrist: 12/08 2019
  • Pris: Gratis for AMU-målgruppen - læs mere her