Arbejdet med børn i udsatte positioner


Undervisningen foregår på SOSU Esbjerg med fremmøde den 08. oktober fra 08.00-15.25. Den 09. oktober fra 08.00-11.45. Den 29. oktober fra 08.00-15.25.
I perioden mellem den 09. oktober og 29. oktober skal du arbejde med en læringsaktivitet (svarende til 3,7 time) - i den forbindelse vil der være mulighed for vejledning den 25. oktober fra 08.00-11.45. Uddannelsen afsluttes med en prøve.

Kurset er i naturlig forlængelse af ”Tidlig opsporing af børn i udsatte positioner”.

Du får konkrete redskaber og forståelse for læringsmiljøets indflydelse på et barn i en udsat position.

Du får i et positivt samspil, mulighed for at udvikle en forståelse for ressourcetænkning
& en større bevidsthed om, hvilken forskel professionelle bevidste handlinger kan have for børn i udsatte positioner.

Formål:

Efter endt uddannelse kan du i arbejdet med børn i udsatte positioner anvende
viden om de mekanismer, der fremmer børns (0-6 år) muligheder for deltagelse i
et inkluderende miljø i en given kontekst. Du får konkrete ideer til hvilke indsatser, aktiviteter og metoder, der kan anvendes i den pædagogiske praksis i arbejdet med børn i udsatte positioner og deres familier. 

Indhold:

  • Menneskesyn

  • Reaktions- og handlemuligheder

  • Risikoudsathed & relationer

  • Planlægge pædagogiske aktiviteter til at understøtte barnets position

  • Kommunikation

  • Problemløsende indsatser

  • Ressourceorienteret

Målgrupper

Personale som i det daglige arbejder som pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere i dagtilbud.

 

Download faktaarkRelaterede kurser:


Besøg vores Facebook side

Besøg vores Instagram side

Besøg vores LinkedIn side

Gå længere ned på siden


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden