6 ugers jobrettet uddannelse

SOSU Esbjerg tilbyder nu et 6 ugers jobrettet forløb, hvor du præsenteres for centrale elementer i SOSU-faget.

Forløbet kan være afklarende for, om du i fremtiden kan se dig selv arbejde inden for SOSU faget.

Hvis du ønsker at påbegynde en uddannelse inden for Social og sundhedsområdet, tilbydes du en realkompetencevurdering under forløbet. Denne kan danne grundlag for en midlertidig uddannelsesplan og vurdering af merit

Har du læse og skrive vanskeligheder, tilbydes du under forløbet en vejledende læsetest for voksne.

Der tilbydes under forløbet en generel uddannelsesvejledning, som kan klæde dig på til, at vælge den rette uddannelsesvej for dig, efter endt forløb. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de formelle krav, for at kunne søge ind på SOSU uddannelsen.

Disse AMU- kurser indgår i forløbet:

  • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
  • 42690 Praktisk hjælp til ældre
  • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på PC
  • 42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
  • 49241 Det meningsfulde liv – mennesker med demens

Hvert kursus afsluttes med en prøve, for at kunne bestå prøven, er det en forudsætning, at du kan læse, skrive og forstå dansk minimum på niveau “dansk for udlændinge niv. 2”.

Tid og sted:

Kurset foregår fra d. 06/4 til den 20/5, kl. 8.00 - 15.24 på SOSU Esbjerg Gjesinglund Alle 8, 6715 Esbjerg N

Kontakt

Mette Rohde, Tovholder
T:  2681 3622
E: mlr@sosuesbjerg.dk

Tilmelding

Tilmeld dig her