Covid-19 - information

Opdatering den 5. januar 2022

Mundbind og visir:

Alle på skolen skal bære mundbind eller visir, når man bevæger sig rundt på skolen.

Gælder ikke mens man modtager undervisning eller deltager i uddannelsesaktiviteter.

Coronapas:

Der er krav om forevisning af gyldigt coronapas. Skolen vil mindst 2 gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol af, at man har et gyldigt coronapas. Har man ikke et gyldigt coronapas – kan man ikke være på skolen.

Har man på det seneste været smittet med symptomer – men har været symptomfri i 48 timer – ophæves selvisolationen, og man kan komme på skolen igen.

Har man som smittet ingen symptomer – ophæves selvisolationen efter 7 dage fra den positive test blev taget. I den mellemliggende periode skal man kunne dokumentere, at man har haft et positivt testsvar – f.eks. via app’en Sundhed.dk.

Et coronapas er gyldigt

 • Efter et gennemført vaccinationsforløb
 • Et negativt resultat af en covid-19-test.
 • En PCR-test må højst være 72 timer gammel og en antigentest (kviktest) må højst være 48 timer gammel, regnet fra det tidspunkt hvor testen er foretaget

Der vil blive registreret fravær, hvis man ikke kan forevise et gyldigt coronapas.

Test:

Man opfordres til 2 ugentlige test. Denne opfordring gælder også for dem, der er vaccinerede eller tidligere smittede og derfor har et gyldigt coronapas.

(I løbet af januar vil skolen modtage selvtest til udlevering til elever, kursister og ansatte. Nærmere herom følger så snart skolen har modtaget testkits.)

Nær kontakt:

Er man færdigvaccineret (til og med 3. stik) eller tidligere smittet indenfor de seneste 6 måneder, opfordres man til at blive testet på 4. og 6. dagen (PCR-test) efter nærkontakten til den smittede person.

Der opfordres kun til selvisolation:

- ved symptomer på Covid-19

- ved et positivt testsvar

- hvis man ikke kan isolere sig fra den smittede, skal man altid straks gå i selvisolation.

Tag en PCR-test 48 timer efter den smittede er symptomfri.

Har den smittede slet ingen symptomer haft – bliv da testet 7 dage efter, at den smittede fik en positiv test.

Få en PCR-test eller en kviktest på 6. dagen.

Selvisolation kan ophæves ved et negativt svar på den sidste PCR-test.

Afstand:

Det anbefales, at man kun omgås de elever man er i klasse med – dette gælder også i pauser. I øvrigt opfordres til ikke at afholde arrangementer på tværs af klasserne.

Ansatte anbefales endvidere fortsat at holde behørig afstand til hinanden.

Opdatering den 19. december 2021 - Nye Covid-19 retningslinjer pr. den 19.12.2021 og den 3.1.2022.

Vi har modtaget nye retningslinjer og anbefalinger for ungdoms- og voksenuddannelser gældende fra og med den 19. december 2021 og igen fra den 3. januar 2022.

Nye tiltag pr. den 19. december 2021:

 • Elever, kursister og deltagere skal bære mundbind eller visir indendørs på institutionen. Kravet gælder ikke, når eleven, kursisten eller deltageren medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse - og holdlokaler, værksteder m.v. Elever, kursister og deltagere skal heller ikke anvende mundbind/visir ved prøveaflæggelse. Desuden gælder de øvrige generelle regler om, hvornår mundbind/visir kan fjernes helt eller delvist, fx hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det.
 • Skolen eller uddannelsesinstitutionen skal fortsat mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol af, at eleverne, kursisterne, deltagerne, de besøgende mv. har et gyldigt coronapas. Såfremt de ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan de bortvises.

Nye tiltag pr. den 3. januar 2022:

Anbefalinger om organisering

 • Det anbefales, at undervisningsaktiviteterne organiseres, så eleverne, kursisterne og deltagerne så vidt muligt er i faste grupper eller hold af elever, kursister og deltager og ledere, lærere m.v. og øvrigt personale i det omfang, at det er foreneligt i forhold til den praktiske gennemførsel af almindelig undervisning mv. 
 • Det anbefales, at frikvarter og pauser så vidt muligt sker klassevist/fast gruppe.

Opfordring til to ugentlige screeningstest

 • Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever, kursister og deltagere samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, dvs. også elever, kursister og deltagere samt ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas.

 

Opdatering den 14. juni - ikke mere et krav at bære mundbind

 • Fra og med mandag den 14.juni er der ikke længere krav om at bære mundbind på skolen
 • Testkravet gælder fortsat og skolens to ugentlige testtilbud fortsætter indtil 1.august.

Opdatering den 28. maj - Aktuelle retningslinjer pr. 28 maj

Klik her og læs de aktuelle COVID-19 retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser


Opdatering den 5. maj - ændringer i testtilbud

Med baggrund i den nyligt aftalte genåbningsplan er der udkommet nye retningslinjer herunder også ifm testning gældende fra 6. maj:
Du finder dem her:

 


 

Opdatering den 3. maj - ændringer i testtilbud

Fremover vil test-tilbuddet være mandag og torsdag og foregå i bestemte lokaler. Test tilbuddet er skemalagt, og på skemaet kan elever se i hvilket lokale selvtesten foregår. Det er vigtigt, at medbringe sundhedskort til test-lokalet. 

Hvis man deltager i selvtest på skolen og dermed bliver testet regelmæssigt 2 gange om ugen (selvtest mandag og torsdag) opfylder man skolens testkrav.


 

Opdatering - 21. april - skolen genåbner helt

Det er besluttet, at vi nu må åbne for fysisk fremmøde på skolen for alle elever. Åbningen betyder, at vi fra og med mandag den 26.april igen kan gennemføre fysisk undervisning for alle elever.

Elever kan holde sig opdateret på deres skemaer og undervisning på Teams. Det er også på Teams at man kan orientere sig omkring reglerne for selvtest.


Opdatering den 6. april - skolen genåbner yderligere

Skolen genåbner for alle elever og kursister. Der gælder for alle, at det er med 50% fremmøde.  Hver anden uge er eleven/kursisten på skolen, hver anden uge er det med online undervisning.
Der er krav om test for alle der møder på skolen. Testen må ikke være mere end 72 timer gammel. I uge 14 skal elever, kursister og medarbejdere benytte sig af lokale teststeder (PCR eller hurtigtest). I uge 15 etableres teststed på SOSU Esbjerg, hvor alle fremover kan foretage superviseret næsepodninger. 

Opdatering den 15.marts - skolen genåbner delvist, men kun for afgangselever

Genåbningen er i første omgang for alle elever og kursister, der afslutter deres uddannelse inden 1. august 2021.
De kan deltage i fysisk undervisning med 50 procents fremmøde på skolen. Al anden undervisning foregår fortsat online. Elever får direkte besked via TEAMS. Kantinen åbner også delvist. 
Alle der deltager i fysisk undervisning på skolen, skal kunne fremvise et negativt COVID-19 testresultat. Der vil hver mandag og torsdag blive foretaget en gennemgang af testresultaterne i klasserne. Testene kan være både PCR-test og lyntest, og må ikke være mere end 72 timer gammelt.

Opdatering den 11.februar - grundfagsprøver aflyses frem til 1. april

Alle prøver i grundfag aflyses frem til den 1. april. Timerne konverteres til undervisning (grundfaget) og skemalægges.

Efter den sidste undervisnings dag afgives standpunktskarakter. Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter. 

De lærere der er skemalagt til prøven, orienterer eleverne på TEAMS


Opdatering den 29. januar - online undervisning til 28. februar

Den fortsatte nedlukning betyder, at skolen fortsætter onlineundervisning som minimum frem til 28. februar.
Elever og kursister opfordres til at holde sig orienterede via TEAMS. Her vil undervisere sende beskeder om undervisningens tilrettelæggelse og evt. ændrede planer. Der vil løbende komme nye opdateringer, hvis situationen ændrer sig.

Opdatering den 14.januar klokken 10.57 - online undervisning til 7. februar

Efter regeringens udmeldinger i går fortsætter onlineundervisning som minimum frem til 7. februar.

Opdatering den 4.januar klokken 11.27 - online undervisning i januar

Regeringen har forlænget hjemsendelse af alle elever - indtil videre gælder de nye retningslinjer til 17. januar. 

Vi arbejder nu efter en nødbekendtgørelse udstedt af Undervisningsministeriet, som er gældende til 31.januar.

Eleverne har mulighed for at opsøge skolens online Læringscafe, og onlinesupport fra skolens IT-medarbejdere.

Alle planlagte AMU uddannelser med opstart i uge 1 udsættes til senere i 2021.


Opdatering onsdag den 16/12 klokken 12.48 - Hjemsendelse med onlineundervisning

Skolens elever er hjemsendt til onlineundervisning fra onsdag d. 16 dec kl. 16.00  til og med fredag 8 januar 2020. Der afvikles fortsat prøver efter gældende regler. Skolens tlf er åben.

Vi vil samtidigt gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår, og tak for samarbejdet i 2020.


 

Opdatering fredag den 3.juli klokken 12.42 - fra 1. august genoptager vi normal undervisningsform

SOSU Esbjerg holder sommerferielukket i uge 28, 29 og 30. Fra 1. august 2020 genoptager vi undervisning efter ordinær lovgivning, og der vil ikke længere være tale om nødundervisning. Vi vil dog fortsat have stor fokus på hygiejne og afstand. 1-meter kravet er bortfaldet, og det betyder at elever og kursister kan komme tilbage i stamklasserne. Vi fastholder også forskudte pausetider for at undgå store forsamlinger i kantineområdet.


 

Opdatering mandag den 25.maj kl. 14.00 - Yderligere åbning fra 2/6.

21. maj meddelte Børne- og Undervisningsministeriet, at vi nu kan udvide skolens aktivitet yderligere.

Udvidelsen betyder, at vi kan åbne for alle undervisningsaktiviteter fra den 28. maj 2020. Det vil sige både den praktiske og boglige undervisning.

Åbningen omfatter ligeledes aktiviteterne på VEU- området, så SOSU Esbjerg nu igen kan afholde AMU-kurser og IDV for hele området - både for ledige og beskæftigede. 

Ledelsen på skolen har besluttet, at den yderligere åbning træder i kraft fra tirsdag d. 2 juni 2020 på SOSU-Esbjerg.

Genåbningen vil naturligvis ske under hensyn til sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand og hygiejne.  Derfor vil der efter den 2. juni fortsat være undervisning, der er tilrettelagt digitalt uden fysisk fremmøde.

De enkelte elever og kursister får nærmere besked via Teams.

 

Opdatering mandag den 18.maj kl. 13.33 - Prøveafvikling på SOSU Esbjerg

Vi har nu fået de specifikke retningslinjer vedrørende afvikling af prøver.

Det betyder, at vi på SOSU Esbjerg aflyser grundfags-prøverne og afholder prøver i de uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbseleverne skal til den afsluttende grundforløbsprøve, og Social- og sundhedshjælpereleverne skal til prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Alle de hold der skulle have været til grundfagsprøve, vil få deres standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

 • GF2 PA og SOSU: Afslutter deres Grundforløb med prøve
 • GF2 - PA / SOSU / EUX: Grundfagsprøve afholdes ikke – standpunktskarakter ophøjes i stedet til prøvekarakter
 • SSH: Skal til prøve i det uddannelsesspecifikkefag – Social- og sundhedshjælperrolle
 • SSA: Skal til prøve i det uddannelsesspecifikkefag - farmakologi

Opdatering onsdag den 13.maj kl. 15.20 - fase to af genåbningen

Nu har Statsministeren lavet en udmelding vedrørende fase 2 af genåbningen. Det betyder at skolen fra den 18. maj åbner lidt mere for undervisning på skolen – det er desværre langt fra hele skolen og alle elever som må vende tilbage.

Der er fokus på at genoptage den praktiske undervisning, som ikke er muligt at gennemføre online. Derudover bliver der løbende taget stilling til, hvilke yderligere hold kan møde ind.  

Mest mulig undervisning skal fortsat foregå online, præcis som hidtil, og der skal kun være medarbejdere og elever på skolen i det omfang det er nødvendigt. 

 • Det er kun enkelte hold som vender tilbage den 18. maj.
 • Hvis en elev skal møde op på skolen til undervisning, får eleven direkte besked via TEAMS
 • AMU-aktiviteter (som ikke foregår online) bliver først genoptaget i fase 3 af genåbningen.
Der vil løbende komme flere informationer, der er mange retningslinjer, anbefalinger og regler som ikke er på plads endnu - blandt andet vedrørende prøveafvikling - og  og skolen melder ud efterhånden som de falder på plads. 

 

Opdatering onsdag den 22/4 kl. 21.07 - de første elever fra SOSU Esbjerg skal tilbage på skolen

Torsdag den 23/4 starter de første hold på skolen igen. Over de kommende uger vil elever, som er i gang med hovedforløbet på deres uddannelse, genoptage undervisningen i SOSU Esbjergs lokaler. 

Undervisningen kommer til at foregå under nogle helt særlige forholdsregler og på en måde, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt for både elever og undervisere.

Alle de elever som starter i løbet af de kommende uger, får direkte besked via TEAMS i dagene op til startdato - se en liste over hvilke hold herunder.

Alle øvrige hold fortsætter den digitale undervisning. Vores planlægning løber foreløbigt frem til 10. maj, hvor vi forventer nye udmeldinger fra Undervisningsministeriet.

Social- og sundhedshjælperelever:

H0719 – 1 sf3 torsdag den 23/4

H0319 – 1 sf4   mandag den 11/5

Social- og sundhedsassistentelever:

A0718 - 1  sf3 mandag den 4/5

A0718 – 2 sf3 mandag den 4/5

A0319 - m sf3 mandag den 4/5

A0817 - 1 sf4  onsdag den 6/5

A0817 - 2 sf4  onsdag den 6/5

A0218 -m sf4 onsdag den 6/5

Pædagogiske assistentelever:

EUV1 0420 - torsdag d. 23/4

PA 0119 - mandag d. 27/4

PA 0818 - mandag d. 27/4

Mødetidspunkt og alle andre praktiske informationer i forbindelse med undervisning på skolen, bliver sendt via TEAMS til de konkrete hold, og det hele bliver også gennemgået i den første undervisningstime.

På skolens infoskærme kan man se, hvilke lokaler de pågældende hold skal være i.


 

 

Opdatering fredag den 17/4 kl. 14.26 - en begyndende genåbning af SOSU Esbjerg

Det drejer sig i første omgang om undervisning for elever, der indenfor et år afslutter deres hovedforløb. 

Undervisningsministeriet har meddelt, at der nu kan ske en forsigtig genåbning af erhvervsskolerne. Der arbejdes lige nu med en tilpasning af bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne, som skal give lov til, at SOSU Esbjerg kan afholde undervisning med fysisk fremmøde. Lige så snart vi modtager bekendtgørelsen (sandsynligvis i næste uge) vil vi forberede en åbning for de hold, som igen må møde på skolen.

Med de indledende meldinger, skolen har fået, tyder det på at det vil gælde for elever, der indenfor et år afslutter deres hovedforløb.

De konkrete hold/elever vil få besked om mødetidspunkt via deres klasse-TEAMS og i deres e-boks i løbet af næste uge.

For øvrige hold fortsætter undervisningen digitalt


 Opdatering mandag den 6/4 kl. 20.44 2020 - Digital skole fortsætter

Efter aftenens pressemøde i statsministeriet kan vi meddele, at vi fortsætter med digital skole indtil 10. maj. Vi vender hurtigst muligt tilbage med flere informationer her på siden.


Opdatering fredag den 27/3 kl. 20.54 2020 - Gratis E-læring

SOSU Esbjerg tilbyder gratis adgang til skolens E-læringsprogrammer indenfor ISBAR og ABCDE frem til den 1. maj 2020. 

Find E-læringskurserne her: https://www.sosuesbjerg.dk/efter-og-videreuddannelse/e-laering/

Materialet er målrettet færdiguddannet SSHer og SSAer og er udviklet i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune. 


Opdatering fredag den 27/3 kl. 07.30 2020 - Jobbank

Skolens samarbejdende kommuner og region forbereder sig aktuelt på en situation, hvor der kan opstå mangel på hænder til opgaver i ældreplejen og på hospitalerne. Derfor har flere kommuner og regionen oprettet jobbanker, hvor personer med en sundhedsfaglig uddannelse kan melde sig.

SOSU Esbjerg vil gerne støtte initiativet og har nedenfor lavet henvisninger til regionen og de kommuner, der har ønsket at skolen formidler kontakten.

Link til Varde Kommune:

https://www.vardekommune.dk/vi-har-brug-dig

Link til Esbjerg Kommune:

https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/corona/beredskab-corona 

Link til Region Syddanmark:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?_sp=07b9dcf3-e204-4e22-b108-c5cd881e3b2c.1584709432114&cid=198&ProjectId=210634&DepartmentId=21862&MediaId=2474

Link til Vejen Kommune 

https://vejen.dk/borger/sundhed-omsorg-og-psykiatri/coronavirus-konsekvenser-i-vejen-kommune/vejen-kommune-har-brug-for-din-hjaelp/


 

Opdatering - onsdag den 25/3 kl. 10.45. 2020 - Digital prøveafvikling.

Elever på landets social- og sundhedsuddannelser får nu mulighed for at tage deres afsluttende prøver digitalt. Det er gode nyheder for både kommuner og regioner, der lige nu er hårdt presset af covid-19, vurderer formand for Danske SOSU-skoler Lisbeth Nørgaard.

Læs hele artiklen fra Altinget her.


 

Opdatering - mandag den 23/3 kl. 15.50. 2020 - Lukkeperiode forlænges. Nyt om prøveafvikling.

Statsminister Mette Frederiksen har i dag meddelt, at lukkeperioden for offentlige institutioner forlænges til og med mandag d 13/4 – 2020. Dette gælder naturligvis også for SOSU Esbjerg. 

Der er desuden kommet ny bekendtgørelse, som gør det muligt at afvikle prøver under nye retningslinjer. Det vil SOSU Esbjerg hurtigst muligt få overblik over, og de involverede elever vil få direkte besked.

 


 

Opdatering - fredag den 20/3 kl. 11.56. 2020 - Til elever der skulle starte på hovedforløb i marts/april

Da skolen er lukket, er opstart på uddannelsen udsat.

Vi planlægger opstart af uddannelse hurtigst muligt i samarbejde med din arbejdsgiver. Du vil modtage brev med ny uddannelsesplan fra os i den forbindelse.


 

Opdatering - torsdag den 19/3 kl. 8.50. 2020 - FAQ om situationen

Vi har samlet en række af de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar om situationen i forhold til undervisning, efteruddannelse, eksamen, praktik m.m. her:


 

Opdatering - onsdag den 18/3 2020 - Uddannelsesvejledning på SOSU Esbjerg

Vi er gået hjem, men vi arbejder stadig! 

 • Vi læser og behandler ansøgninger.
 • Vi laver realkompetencevurderinger til brug ved ansøgning til SSA og PA uddannelserne.
 • Vi står til rådighed for generel vejledning om uddannelserne. 

Find os her


 

Opdatering - onsdag den 18/3 2020 - Digital lektiecafe 

Information til alle elever - tilbud om Digital Lektiecafe

Det kan være svært at arbejde individuelt igennem længere tid, og du er derfor meget velkommen til at kontakte vores nye digitale lektiecafè.

Lektiecafeen er et tilbud til alle elever og den holder åbent på hverdage mellem 10.00 – 17.00 - lige så længe skolen er lukket på grund af Covid-19.

Vi kan hjælpe med forståelse af opgaverne eller med at strukturere opgaveløsningerne - eller bare til en snak om strategier?

Måske taber du pusten indimellem og har svært ved at koncentrere dig om læring, når du ikke er i et realt fællesskab. Måske opstår der behov for lidt opmuntring og opbakning?

Selvom skolen er lukket, er vi tilgængelige via de digitale platforme, og vi er klar til at hjælpe - se herunder hvem du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp

Mange hilsner fra Lektiecafeen 

Skriv til os på teams: 

 • Anne Bendix, læringsvejleder og studiestøtte på grundforløb 1og 2, SSH
 • Marianne May, læringsvejleder og studiestøtte på SSA
 • Heidi Jacobi, studiestøtte på grundforløb 1og 2, SSH og SSA
 • Malene Visby, studiestøtte på grundforløb 1og 2, SSH og SSA
 • Anne Martzak, læringsvejleder og studiestøtte grundforløb 1 og 2 PA og PA

Her en oversigt der viser, hvem der sidder i den digitale lektiecafe på hvilke dage.

De understregede navne betyder, at der alle dage er en i lektiecafeen frem til kl 17.

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
uge 12 16.3.-20.3.
 • Malene
 • Heidi
 • Marianne
 • Anne B
 • Anne M
 • Malene
 • Heidi
 • Anne B
 • Malene
 • Heidi
 • Anne B 
 • Anne M 
 • Heidi
 • Malene 
 • Anne B
 • Malene
 • Heidi
 • Anne B 
           
uge 13 23.3.-27.3
 • Marianne
 • Malene
 • Heidi
 • Anne M
 • Anne B
 • Heidi
 • Marianne
 • Anne M
 • Anne B 
 • Anne M
 • Marianne
 • Heidi
 • Malene
 • Anne B 
 • Marianne
 • Malene
 • Heidi
 • Anne M
 • Anne B
 • Malene
 • Marianne
 • Anne M
 • Anne B 

 


 

Opdatering - mandag den 16/3 2020 kl. 21.34

Undervisningen på SOSU Esbjerg fortsætter som digital undervisning.

Alle skolens elever og medarbejdere er hjemsendt, og vi er i fuld gang med digital undervisning. Vi gør vores allerbedste for at systemer og mennesker arbejder godt sammen.

Vi er ved at afsøge alle muligheder for at kunne afvikle de aflyste prøver - berørte elever får direkte besked, når vi har fundet en løsning. Dette gælder også de nært forestående prøver.

Vi forholder os til den nyeste bekendtgørelse fra ministeriet - Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne‐ og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID19. Og vi har derfor også oprettet en digital lektiecafe, hvor elever som har brug for støtte og vejledning, eller som har svært ved en digital skolegang, kan henvende sig og få hjælp. 

Vejledning

Alle vejledere er fortsat klar til at modtage opkald og mails om optagelse, adgangskrav, realkompetencevurdering mv.

Find vejledernes kontaktoplysninger her. Hvis der kommer et autosvar om ferie eller sygdom så ring til 7610 6091 eller skriv til post@sosuesbjerg.dk

AMU-undervisning

Al AMU-undervisning og anden efteruddannelsesaktivitet som kræver fysisk fremmøde er aflyst frem til den 27. marts 2020, og vil blive afviklet på et senere tidspunkt.

Det betyder, at kursus- og efteruddannelsesaktiviteter som oprindeligt er aftalt til at foregå lokalt på arbejdspladsen, også er aflyst frem til den 27. marts 2020.

Allerede igangværende AMU fjernundervisningsforløb fortsætter så vidt muligt i uændret form, og deltagerne kan kontakte deres undervisere og vejledere via Teams eller mail, hvis der opstår spørgsmål.

Vi har midlertidig stoppet for opstart af nye AMU fjernundervisningsforløb, og alle tilmeldte deltagere på igangværende og planlagte forløb frem til den 27. marts 2020 har fået direkte besked via e-boks.

Hvis du har spørgsmål i forhold til AMU og andre efteruddannelsesforløb, er du velkommen til at kontakte skolen på 76106010 eller kursuschef, Kim Madsen, på 24262461.

SOSU Esbjerg bidrager til beredskab

Følgende brev er sendt ud til skolens samarbejdspartnere d.d.

COVID-19; SOSU Esbjerg stiller overskydende ressourcer til rådighed

Kære Kommuner og Region Syddanmark

 Vi befinder os i en helt ekstraordinær situation, hvor der med Statsministerens ord er behov for at vise samfundssind. SOSU Esbjerg ønsker at bidrage, hvor det er praktisk og teknisk muligt og hvor bidraget er meningsfuldt.

SOSU Esbjerg gennemfører naturligvis den pålagte nødundervisning i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets regler for alle optagne elever – uanset om disse har en uddannelsesaftale eller ej. I den forbindelse er der fokus på at sikre, at flest muligt afslutter deres uddannelse som planlagt, og dermed snarest kan indgå i sektorens beredskab med fuld styrke.

Med denne skrivelse vil vi overfor vores samarbejdspartnere indenfor social- og sundhedsområdet tilkendegive, at vi stiller skolens overskydende ressourcer til rådighed i alle sammenhænge, hvor disse kan bidrage til at styrke det samlede Corona-beredskab.

Vi er klar over, at vi fortsat befinder os i de tidlige stadier af epidemiens udvikling, og at behovet for yderligere indsatser og tiltag derfor kan vokse eller ændre sig indenfor ganske kort tid. Vi følger nøje udviklingen og er til rådighed for en drøftelse af bidrag, der efter lokale og regionale myndigheders vurdering kan medvirke til at styrke kapaciteten i beredskabet – naturligvis med forbehold for skolens mulighed for at løse vores kerneopgave.

Skolens til rådighed stående ressourcer er diverse udstyr som plejesenge, lifte, kørestole m.m. samt sundhedsfagligt personale (ansatte lærere med sundhedsfaglig uddannelse).

Omfanget af hvor meget sundhedsfagligt personale, skolen kan stille til rådighed på et givent tidspunkt, vil ske ud fra en konkret vurdering af skolens kerneopgave og en dialog med de aktuelle medarbejdere.

Henvendelse vedr. ovenstående kan ske til nedenstående

Direktør, Lisbeth Nørgaard


 

Opdatering -  torsdag den 12/3 2020 kl. 10.40

Skolen er lukket og al undervisning foregår via digitale platforme. Kursusaktiviteter er indstillet. Vi starter ingen nye hold på skolen. Dette gælder foreløbigt til og med 27.marts 2020. 

Aflyste arrangementer: Forskningens Døgn, Kulturmøde med Mosaikken, Pædagogisk møde, foredrag med Peter Falktoft. 

Spørgsmål?  Kontakt vores uddannelsesvejlederne 


 

Opdatering - onsdag d. 11/3 2020 kl 23.30.

Efter myndighedernes anbefalinger stopper alt undervisning og kursusaktivitet på SOSU Esbjerg fra torsdag den 12. marts.

På baggrund af de seneste meldinger fra statsministeren har skolens ledelse drøftet situationen og besluttet at lukke skolen for al undervisning fra og med i morgen torsdag den 12.marts.

Elever og kursister skal derfor ikke møde på skolen i morgen. De som møder op vil blive sendt hjem igen.

I løbet af i morgen vil skolen modtage yderligere anvisninger og retningslinjer fra ministeriet. Så snart vi ved mere om situationen, vil vi orientere mere. 

Hvis der herefter er spørgsmål, bedes man kontakte skolen telefonisk

Venlig hilsen
Skolens ledelse