Skip to main content

Stor interesse for Corona-kursus

Nyt Corona-kursus udbudt som fjernundervisning tiltrækker kursister fra hele landet.

Nye kompetencer inden for social- og sundhedsområdet skal hjælpe ny-ledige hurtigt tilbage i arbejde. Med uddannelsen kan deltagerne tilbyde hjælpende hænder i ældreplejen.

Undervisningsministeriet godkendte kort før påske en ny AMU-uddannelse vedr. Covid19 indsatsen. Uddannelsen tager 5 dage at gennemføre og foregår udelukkende via fjernundervisning. Deltageren bliver klædt på i forhold til at varetage opgaver i ældreplejen under Covid-19 pandemien.

Interessen er stor for sådan et tilbud, og allerede nu er alle 28 pladser besat. SOSU Esbjerg er derfor i gang med at oprette yderligere hold.  Deltagerne kommer fra hele Danmark.  

“Langt hovedparten er formentlig personer, som i forbindelse med Covid19 krisen overvejer en fremtidig beskæftigelse indenfor SOSU-faget. Nogle er nok fortsat i ansættelse, men p.t. hjemsendte med deraf følgende ængstelse for hvorvidt de kan vende tilbage til deres tidligere job,“ forklarer kursuschef på SOSU Esbjerg, Kim Madsen.  

Andre er ny-ledige som efter aftale med Jobcentret har tilmeldt sig uddannelsen. De har typisk ikke nogen SOSU-faglig uddannelse i forvejen, men AMU-uddannelsen kan være indgangsvejen til fremtidig uddannelse og job indenfor faget.

Deltager vil gerne skifte retning

En af deltagerne har været hjemsendt fra jobbet som tjener, og vil meget gerne skifte retning. Derfor har hun nu tilmeldt sig kurset og håber på at få et job i hjemmeplejen efterfølgende. Kurset skal forberede hende på arbejdsopgaverne, så hun kan hjælpe bedst muligt:

“Jeg vil gerne lave et værdifuldt arbejde, og jeg vil gerne ud og bidrage i samfundet i stedet for at gå herhjemme. Det her kursus er en god mulighed for at komme hurtigt i gang og giver mig gode muligheder for at søge ind i hjemmeplejen”, siger hun.