Skip to main content

Elever trives trods Corona

På SOSU Esbjerg stiger elevtallet og de elever, som allerede går på skolen stortrives.

På SOSU Esbjerg har 2020 været alt andet end normalt. Både medarbejdere og elever har grundet Corona-krisen været tvunget til at klare en del af året med online undervisning. Ikke just noget, der understøtter gode sociale relationer og stærke faglige kompetencer, som ellers er nogle af de værdier skolen lægger størst vægt på.

Det til trods, viser den nyeste elevtrivselsundersøgelse, at eleverne på SOSU Esbjerg stortrives på deres skole. Undersøgelsen placerer SOSU Esbjerg helt i toppen blandt alle SOSU-skoler i Danmark.

En mangfoldig elevgruppe der trives

Undersøgelsen handler om læringsmiljø, undervisning og elevernes trivsel. Elevernes besvarelser tegner samlet set et billede af en skole, hvor eleverne udvikler sig fagligt, føler sig godt klædt på til arbejdsmarkedet og har masser af gode relationer til både lærere og holdkammerater.

På SOSU Esbjerg er de rigtig glade for resultatet af undersøgelsen.

”Det er en mangfoldig elevgruppe vi har, det kræver blandt andet undervisningsdifferentiering, og det er vores lærere rigtig gode til. Det er bestemt ikke nogen nem opgave – og lærerne har været på en hård prøve i 2020 - men de har formået at fastholde de gode relationer til eleverne, også gennem online-undervisning,” forklarer uddannelseschef på SOSU Esbjerg, Helle Holm. 

SOSU-skole med vokseværk

Derudover kan SOSU-skolen i Esbjerg glæde sig over det faktum, at elevtallet er stigende. De seneste tre år har der været tilstrømning af elever til skolens uddannelser, og med mange nye projekter i støbeskeen, forventer Direktør på SOSU Esbjerg, Lisbeth Nørgaard, en yderligere stigning i løbet af 2021.

Lisbeth Nørgaard peger på flere forskellige faktorer, som har medført øget elevtal på SOSU-skolen; Gode jobmuligheder efter endt uddannelse og løn under uddannelse er to væsentlige faktorer, men også samarbejdsprojekter med kommunerne er en stor del af fremgangen.

”Vi har efterhånden rigtig mange tilbud, og med de seneste års øget fokus på vores uddannelser, kan vi nu mærke en effekt. Flere elever har fået muligheden for søge ind, fx gennem vores introduktionsforløb. Og mange flere har nu også fået øjnene op for vores uddannelser, og hvor mange muligheder der også er efterfølgende.”

Det positive fokus på SOSU-uddannelser samt adskillige lokale og nationale tiltag for at lokke flere elever til, har efterhånden medført pladsmangel, så skolen kigger nu på mulighederne for at udvide.

Ikke i mål endnu

SOSU Esbjerg uddanner social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter og tilbyder også EUX Velfærd. Derudover har skolen adskillige introduktionsforløb, fx særlige forløb for herboende østeuropæere, introforløb til ledige mv. Senest er der fra regeringens side blevet lavet en aftale om opkvalificering af ledige. Med aftalen får ufaglærte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, ret til at begynde en SOSU-uddannelse med 110 procent af deres dagpengesats. Med denne aftale håber SOSU Esbjerg på endnu flere elever de kommende år.

”Vi skal uddanne rigtig mange, hvis vi skal have nok personale til fremtidens ældrepleje. Og vi er godt på vej, men der er lang vej endnu, vi er slet ikke i mål endnu,” konstaterer Lisbeth Nørgaard.  

Fakta:

Læs: Elevtrivsel-undersøgelsen 

Undersøgelsen er baseret på 480 elevbesvarelser og blev gennemført i november/december 2020.

Udvalgte tal:

Især læringsmiljøet scorer højt i undersøgelsen. 98 procent vurderer at lærerne på skolen altid eller ofte er godt forberedte. Ligeledes er 98 procent af eleverne enige i, at lærerne altid eller ofte er klar til hjælpe med det faglige. 

87 procent erklærer sig helt eller delvist enig i, at de trives på skolen. 89 procent erklærer sig helt eller delvist enig i, at de er glade for skolen.