Skip to main content

Fuld fart på SOSU Start

Nyt rekrutteringssamarbejde mellem kommuner,FOA, SOSU Esbjerg og Arbejdsmarkedskontor Syd

Et nyt rekrutteringssamarbejde mellem Billund, Fanø, Esbjerg og Vejen Kommuner samt FOA, SOSU Esbjerg og Arbejdsmarkedskontor Syd, skal få ledige i gang med en SOSU-uddannelse. Projektet skal være med til at afhjælpe den store mangel på faglært arbejdskraft inden for social- og sundhedsområdet. 

Både kommuner og faglige organisationer sætter i disse år mange initiativer i værk for at tiltrække flere til SOSU-uddannelserne. SOSU Start er det nyeste tiltag. I dag har tre ud af fire kommuner problemer med at skaffe faglærte til social- og sundhedsområdet og tal fra KL viser desuden, at der om fem år vil mangle 5000 SOSU-ansatte på landsplan. Og mens rekrutteringsproblemerne vokser, stiger andelen af plejekrævende borgere i de sydjyske kommuner.

SOSU Start henvender sig til kommunernes ledige dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere som fx overvejer at skifte branche, eller har et ønske om at tage en kort, faglig uddannelse.

Vi skal uddanne flere

Direktør på SOSU Esbjerg og formand for Danske SOSU-skoler, Lisbeth Nørgaard, understreger at det handler om at gøre noget nu og her:

- Vi forsøger at uddanne flere, men puljen af unge mennesker bliver også mindre over de kommende år. Derfor forsøger vi nu, sammen med fire jobcentre, at få alle kommunens ledige borgere til at overveje, om SOSU-faget kunne være noget for dem.

Den sydjyske model

SOSU Start er et introforløb, hvor deltagerne får en begyndende viden om fagområderne på en social- og sundhedsuddannelse, og forberedes til de efterfølgende ugers praktik. Derefter beslutter de, om en SOSU-uddannelse er den rette vej videre. 

- Vi ved efterhånden, at løsningen på rigtig mange af vores rekrutteringsudfordringer løses, når bare vi sørger for at inddrage og ansvarliggøre arbejdsgiver- og lønmodtagerparterne. Modellen benævnes af Beskæftigelsesministeren som den ”Sydjyske model”.

- Så når parterne står sammen om at løse rekrutteringsudfordringerne i branchen, den relevante fagskole tager opgaven på sig, og Jobcentre og A-kasserne sørger for rekrutteringen af arbejdsløse, så ved vi med rimelig sikkerhed, at et fælles introforløb, kan være indgangen til at få ledige startet op på en uddannelse indenfor et fag med stor mangel. Det er vigtigt at få nye til faget OG at de uddannes med de rette SOSU-faglige kompetencer som igen kan føre til en egentlig erhvervsuddannelse! Det er jo det der i høj grad efterspørges ude i kommunerne, siger Marita Geinitz, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland. 

Deltagere på SOSU Start:

Melanie Nikolajsen, 25 år fra Esbjerg

Tidligere misbruger, har været stoffri i et år. Kontanthjælpsmodtager.

Har meldt sig på SOSU Start, fordi hun har et stort ønske om at uddanne inden for SOSU-faget.

“Jeg ved det er det her jeg vil, og fordi jeg har været i praktik på et plejehjem, ved jeg også, at jeg er god til det.”

Hun vil starte på en frisk, og glæder sig til at lære en masse om sig selv, møde nye mennesker på skolen og komme i gang med den uddannelse hun drømmer om.

 

Carina Rosén, 49 år fra Ribe.

Udlært inden for salg og handel og senere kontor og økonomi. Har skiftet spor og vil nu gerne i gang med en SOSU-uddannelse. På kontanthjælp. I gang med vikariater på forskellige bosteder og rigtig glad for at SOSU Start er en mulighed, så hun kan komme i gang med det samme.

“Jeg fandt ud af at jeg gerne ville uddannes som SOSU-assistent, fordi jeg har været i praktik. Nu vil jeg bare gerne i gang med det samme.”

 

Fakta

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper (SSH) varer 1 år og 7 mdr. – uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 3 år og 4 mdr.

Deltagere over 25 år er garanteret ansættelse som voksenlærling.

Alle deltagere modtager elevløn på grundforløbet - det er ekstraordinært for projektet, da man normalt modtager SU som elev på grundforløbet.

Stort set alle kommuner har øget dimensioneringen på elevpladser indenfor social- og sundhedsområdet, men da ungdomsårgangene samtidig falder, er der en risiko for, at de ekstra elevpladser ikke bliver udfyldt med mindre det lykkes at tiltrække flere målgrupper til faget.

Kontaktpersoner

  • SOSU Esbjerg – Direktør, Lisbeth Nørgaard -  2479 5245
  • Det regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland – Formand Marita Geinitz – 21646078
  • Koordinerende pressekontakt - Jenny Thybo Geertsen, 50523632