Fysioterapeut

Vi søger faglærer - fysioterapeut

Drømmer du om at undervise og bidrage til at uddanne kommende social -og sundhedsassistenter? Har du gode pædagogiske og didaktiske kompetencer?

Hvis svaret er ja, og du er en engageret fysioterapeut, der har erfaring fra primærsektoren og kendskab til social -og sundhedsassistenters fag og erhvervskundskaber, så send os en ansøgning. 

Vi kan tilbyde:

 • En skole, hvor samarbejde vægtes højt og er baseret på et fælles værdigrundlag
 • Et varierende og selvstændigt job, hvor du har høj grad af indflydelse
 • Rig mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En udviklings- og procesorienteret arbejdsplads, hvor kolleger hjælper hinanden
 • Et arbejdsmiljø præget af en anerkendende tilgang med eleverne i centrum
 • Pædagogiske og undervisningsmæssige udfordringer
 • Gode muligheder for efteruddannelse og videreudvikling
 • Et sundt arbejdsmiljø.

Vi har brug for, at du:

 • Har kompetencer omkring ergonomi og forflytninger
 • Har erfaring i arbejdet med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Har interesse for lovgivning, kvalitet/udvikling og det sammenhængende borger -og patientforløb
 • Har eller er i gang med en erhvervspædagogisk diplomuddannelse
 • Har lyst til og kan indgå i et tæt fagligt samarbejde i et professionelt læringsfællesskab, hvor fokus er på elevens læring, trivsel og dannelse
 • Har gode relationskompetencer
 • Har en positiv indstilling og er visionær og tværfaglig i holdning og handling
 • Kan trives i en hverdag præget af udvikling og perioder med varierende og koncentrerede arbejdsopgaver.

SOSU Esbjerg uddanner social -og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter og varetager kurser for uddannede. Samtidig har vi mange rekrutteringsaktiviteter for både unge og voksne. Vi er på skolen ca. 130 ansatte og arbejder tæt sammen i professionelle læringsfællesskaber.

Stillingen er tidsbegrænset fra den 1. oktober 2022 til den 31. december 2023 med mulighed for forlængelse eller fastansættelse.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen eller efter aftale. Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst: Cirkulære om org.aftale for ledere og lærere.

Du er velkommen til at kontakte koordinator Mette Hoffenzits, mobil 2031 1777  eller uddannelsesleder Anette Ipsen, mobil 4022 1289, hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfrist: Fredag den 5. august 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 12. august 2022.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

I forbindelse med ansættelse i stillingen indhentes børneattest. Vi passer på dine personoplysninger jf. https://www.sosuesbjerg.dk/om-skolen/persondataforordning/

Søg jobbet her