Skip to main content

Tidlig brobygning med Varde kommune

KAOS-projekt inviterer folkeskoleelever indenfor på SOSU-Esbjerg.

Nyt initiativ fra Social- og Sundhedsskolen Esbjerg skal skabe større kendskab til uddannelserne inden for ældreområdet blandt eleverne på folkeskolens mellemtrin. I Varde Kommune bakker man op, og har i starten af 2018 sendt 26 klasser på en særlig brobygningsdag på SOSU skolen.

Prognoserne viser, at der i fremtiden bliver massiv mangel på uddannet arbejdskraft inden for SOSU-branchen.

Derfor er der behov for at gøre en større indsats for at skabe opmærksomhed omkring SOSU-uddannelserne. Dette mener man på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, hvor man i disse dage inviterer folkeskoleklasser fra Varde Kommune på besøg til en alternativ og meget praktisk orienteret undervisningsdag.

Tilbuddet går under navnet KAOS - en forkortelse af Krop, Aktivitet, Opdagelse og Sundhed.

Skolens muligheder præsenteres

Dorte Sonne er lærer på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Hun har været med til at planlægge, udvikle og undervise på KAOS-dagene.

”Det handler om at få præsenteret vores skole og alle de fantastiske muligheder, vi har herude for eleverne i folkeskolen”, siger hun.

Eleverne kommer i selskab med deres klasselærer på besøg én dag årligt, og bliver undervist i forskellige temaer om kroppen, dens opbygning og muligheder. De hører om sundhed, rygning og motion og får en masse praktiske opgaver.

”Vi starter dagene med at byde velkommen, synge en lille sang og danse lidt - for lige at få gang i hjernen og kroppen. Så veksler vi ellers mellem små oplæg og masser af hands-on. I sjette klasse prøver de f.eks. at have fedmedragter på, mens de skal udføre en fysisk aktivitet. De får lov til at kigge på og røre ved rigtige svinelunger, og vi taler om, hvad der sker med lungerne, når man ryger. De skal også prøve at børste tænder på hinanden”, fortæller Dorte Sonne.

Varde Kommune ser en succes

Ældrechef i Varde Kommune, Thorkild Sloth Pedersen, er opmærksom på, at der i fremtiden bliver kamp om at få unge mennesker til at søge uddannelse inden for ældreområdet.  Derfor er det også ældreområdet i Varde Kommune, der økonomisk har muliggjort, at kommunens skoleklasser kan komme afsted til en årlig KAOS-dag.

”Det er vigtigt, at man som ung finder ud af, at der er nogle spændende arbejdsplader og uddannelsesmuligheder inden for ældreområdet. Vi fik rigtigt gode tilbagemeldinger fra de to klasser, der deltog i KAOS-pilotprojektet sidste år, og derfor vil vi gerne være med til at videreføre og udbrede projektet fremadrettet”, fortæller Thorkild Sloth Pedersen.

Tilbuddet har vakt stor genklang hos kommunens skoler, der hver især deltager på frivillig basis. Skolechef i Varde Kommune, Karen Mortensen, kalder det for en succes:

”Der er 26 klasser, der har sagt ja, så det er noget af en succes, må man sige. Jeg tror, det er kombinationen af teori og praksis, man falder for. Og så har der været arbejdet rigtigt godt fra SOSU-skolens side på at planlægge indholdet, så det passer ind i den undervisning, klasserne har i det daglige”.

Karen Mortensen noterer sig også med tilfredshed, at KAOS bidrager til elevernes samlede billede af deres erhvervsmuligheder, efter de har afsluttet folkeskolen.

Sjovt og lidt klamt

Liva og Gustav går i sjette klasse på Sct. Jacobi Skolen i Varde. De har netop været til KAOS-dag sammen med deres klassekammerater.

”Det var både sjovt og lidt klamt at røre ved de svingelunger. Vi lærer noget, som vi måske godt ved, men det er på en anden måde og lidt mere detaljeret, når man f.eks. får lov at røre ved lunger fra en gris”, siger Liva.

Gustav synes, det sjoveste var at prøve at have fedmedragt på. ”Så vejede man pludselig dobbelt så meget, som man plejer. Vi har også lært om, hvad der er sundt for kroppen, om madpyramiden og at man skal spise varieret og dyrke motion”.

De kan begge godt lide den meget aktive undervisningsform.

”Det er inspirerende, og man får mere lyst til at holde sig sund og rask i stedet for at man bare sidder i et klasselokale og hører om det”, siger Liva.

Giver anledning til gode snakke

Anette Bødker Krog-Meyer er klasselærer for Gustav og Liva. Hun ser mange forskellige positive aspekter i KAOS.

”Det har været givtigt, både for børnene og mig som lærer. Dels fagligt, men også det med at komme ud og se, hvordan vi fungerer som gruppe, når vi er ude i byen. Det er læring i sig selv. Og så er det jo den virkelige verden. ‘Hvorfor har vi den her skole, og hvad er det, man lærer her’, var der en, der spurgte mig. Så talte vi lidt om social- og sundhedshjælperuddannelsen, og at det er en skole, man engang kan komme hen og gå på. Også hvis man for eksempel senere gerne vil være sygeplejerske”.

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg fortsætter med at udbyde KAOS de kommende år og arbejder på at gøre flere kommuner interesserede i at deltage i projektet.