Skip to main content

OK 18 - Lockout varsel

Der er varslet lockout på skolens område. Seneste nyt her.

Den 18. april 2018

Forligsinstitutionen har valgt at udskyde en eventuel konflikt med yderligere 14 dage. Lockouten kan derfor først træde i kraft den 12. maj 2018, eller 5 dage efter eventuelt sammenbrud i forhandlingerne.

Denne side vil naturligvis blive opdateret lige så snart der er nyt.

Venlig hilsen

Skolens ledelse

 

Den 29. marts 2018

Forligsinstitutionen har udskudt eventuel konflikt. Lockouten kan derfor først træde i kraft den 28. april 2018, eller 5 dage efter eventuelt sammenbrud i forhandlingerne.

Denne side vil naturligvis blive opdateret lige så snart der er nyt.

Venlig hilsen

Skolens ledelse

 

Den 26. marts 2018

Information til eleverne vedr. evt. konflikt

Kære elev

Som du sikkert ved, er der varslet lockout på skolens område, med virkning fra d. 10 april 2018.

Der forhandles stadig i forligsinstitutionen, og vi håber der findes en løsning.

Hvis der ikke findes en løsning betyder det, at mange af skolens ansatte ikke må komme på skolen fra og med den 10.april. Det vil betyde, at mange af de hold, der er på skolen ikke vil kunne få undervisning.

 

I forhold til grundforløb 2:

Skolen er ved at undersøge, hvilke hold der vil blive berørt af en evt. konflikt. Onsdag den 4.april, vil der her på siden blive udmeldt, hvad der skal ske med hvert hold.

 

I forhold til hovedforløbene SSH og SSA:

Hvis du er i gang med et praktikforløb, fortsætter du forløbet som planlagt.

Hvis du er i gang med en skoleperiode: Her er skolen sammen med din arbejdsgiver aktuelt i gang med at udarbejde en plan for dit hold. Din arbejdsgiver (kommuner eller region) vil udarbejde en skriftlig information til dig.

Arbejdsgiverens og skolens information vil du kunne læses her på siden fra onsdag den 4.april.

 

I forhold til hovedforløbet PA:

Hvis du er i gang med et praktikforløb, fortsætter du forløbet som planlagt.

Hvis du er i gang med en skoleperiode: Skolen er i dialog med din arbejdsgiver. Du vil modtage nærmere information om den konkrete plan her på siden fra onsdag den 4.april.

 

I øvrigt

Hvis der udbryder konflikt vil en række af ministeriets IT-systemer allerede blive ramt fra tirsdag den 3.april.

I forhold til den daglige undervisning vil den største konsekvens være nedlukningen af Elevplan, hvilket betyder, at hverken elever eller lærere kan komme på systemet.
Der vil blive udskrevet fraværslister og skemaer på de hold, der er på skolen. Materialer der skal bruges i undervisningen vil enten stilles til rådighed på Onenote eller udskrives fysisk til uddeling.
Sygemelding skal ske ved henvendelse til administrationen.

 

En mere detaljeret orientering vil du som nævnt kunne læses her på siden onsdag den 4.april

 

Venlig hilsen

Skolens ledelse