Projekt Karrierematch mindsker frafald

Et sydjysk samarbejdsprojekt har nedsat frafaldet med 28 procent.

Projekt støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje mindsker frafald på social- og sundhedsuddannelserne

Eleverne på landets social- og sundhedsuddannelser falder i højere grad fra end på øvrige erhvervsuddannelserne. Det er især i overgangen mellem skole og første praktikforløb, at frafaldet er markant. Projekt ”Karrierematch til SOSU-uddannelse og job”, et treårigt samarbejdsprojekt mellem de fire social- og sundhedsskoler og elevernes praktiksteder i Region Syddanmark, har resulteret i en nedgang i frafald på 28% på hovedforløbene. Projektet er støttet med 2,8 mio. kr. af Regionsrådet i Region Syddanmark.

Årsagerne til, at eleverne på social- og sundhedsuddannelserne frafalder deres uddannelse, kan være mange, men en af de største udfordringer er at gå fra en skoleverden ud i praktik. Især for de unge elever. Social- og sundhedsfaget adskiller sig fra mange andre erhvervsuddannelser ved, at eleverne hurtigt skal tage stort ansvar for mennesker i alle aldre med mange forskellige sygdomsforløb. At være på skolen er derfor én ting, men at stå med opgaverne i praksis er noget helt andet.

I projekt ”Karrierematch til SOSU-uddannelse og job” har de fire social- og sundhedsskoler i Region Syddanmark arbejdet tæt sammen med de ansættende myndigheder i langt de fleste af kommunerne i regionen om at få flere elever til at gennemføre deres uddannelse. Det er sket ved at udvikle og teste en række aktiviteter, der kan støtte eleverne både før og efter overgangen til praktikken. Den primære del af aktiviteterne har handlet om at matche elever og praksisPraktikstederne har besøgt skolerne, afholdt jobbazar, gennemgået ansættelsesprocedurer, vejledt om den gode ansøgning samt stået parat med råd og vejledning, der har hjulpet eleverne med blandt andet at blive klogere på mål og aktiviteter i praktikken samt jobmulighederne efter endt uddannelse. Det har også været muligt for eleverne at besøge praktikstederne og opleve en hverdag som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Helle Holm, Uddannelseschef, SOSU Esbjerg

”Her på SOSU Esbjerg har vi fået rigtig meget godt ud af projektet. Vi har testet alle aktiviteterne og har fået understreget hvor vigtigt det er, at vi har fokus på det gode samarbejde med praktikstederne. Overgangen fra skole til praktik er et vigtigt sted at styrke indsatsen, og projektet her har også været med til at fremme elevernes gennemførsel. Vi glæder os nu til at implementere nogle af aktiviteterne fra projektet i elevernes uddannelses- og praktikplaner,” fortæller Helle Holm.


PROJEKTETS RESULTATER OG PARTNERE

Det er lykkes projektet at indfri de overordnede målsætninger, idet alle fire samarbejdsskoler og de involverede kommuner oplever, at samarbejdet mellem skole og praksis er blevet styrket, samt at der er skabt større forståelse for hinandens roller og arbejde. Endvidere har de fire social- og sundhedsskoler i gennemsnit forøget overgangen fra grundforløb til hovedforløb med 32%, ligesom fastholdelsen af elever på hovedforløbet i gennemsnit er forøget med 28%.


Besøg projekts hjemmeside https://karrierematch-sosu.dk/ med case stories fra de forskellige indsatser og en ekstern evalueringsrapport af Epinion.

 

Partnerne i projektet er:

 • SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
 • SOSU Esbjerg
 • SOSU Syd
 • SOSU Fyn
 • Assens Kommune
 • Billund Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Nyborg Kommune 
 • Odense Kommune
 • Vejle Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Kolding Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen Kommune

 

For yderligere information kontakt Helle Holm, 51409653, hho@sosuesbjerg.dk