Skip to main content

Succesfuldt BRO-forløb på SOSU-Esbjerg

Nyt brobygningsprojekt har hjulpet uddannelsesparate unge i ordinær uddannelse.

I samarbejde med Varde og Esbjerg kommuner samt Rybners har SOSU-Esbjerg gennem 2017 kørt et brobygningsprojekt, der med stor succes har hjulpet uddannelsesparate unge i ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

92 unge fra Varde og Esbjerg kommuner har i 2017 været igennem BRO-forløbet på SOSU-Esbjerg, der har haft fokus på at opkvalificere deltagerne i dansk og matematik og støtte dem i deres personlige udvikling herunder valg af uddannelse.

Tre stolte elever

Tea Larsen, Emilia Møller Nielsen og Alexander Jønsson er tre af de stolte elever, der i december fik papirer på et gennemført BRO-forløb.

Tea Larsen fortæller:

- Jeg synes bare hele forløbet er noget særligt. Hele måden det er bygget op på, hvor der virkelig er plads til, at man kan være den man er.

Emilia Møller Nielsen er enig i dette:

- Lærerne tager dig, for den du er, og forlanger ikke, at du er et bestemt sted. Man har kunne tale med dem om sine problemer, og det er næsten som om, de forstår dig bedre end du selv gør.

Alexander Jønsson har også oplevet et miljø med tillid, frie rammer og en glad og humoristisk omgangstone:

- Der er plads til alle og underviserne er til at snakke med. Om problemer og undervisningen generelt.

Vi tror på de unge

Heidi Dalsgaard er underviser, mentor og tovholder på BRO-forløbet, og hun forklarer at relationen og tilliden til de unge er en hjørnesten i projektet:

- Alle elever har haft en mentor og det er næsten denne indsats, som har vist sig at være den vigtigste. Vores udgangspunkt for at tilgå mentoropgaven er, at vi ”tror på de unge”. Det er evidensbaseret, at det er op mod 40 procent af de unge som er i lignende projekter og forløb, der kommer i gang med en uddannelse eller arbejde – alene fordi der var nogen der troede på dem.

Målrettet ordinær uddannelse

Udover den gode relation til mentor og undervisere samt opkvalificering i dansk og matematik, er de unge også blevet præsenteret for en række praktikmuligheder og værksteder på Rybners og SOSU, med henblik på at hjælpe dem med at vælge uddannelse.

De tre unge fremhæver, at dette har været en stor hjælp.

Emilia Møller Nielsen fortæller:

- Vi har været i forskellige praktikker og værksteder, og fået et indtryk af de uddannelser vi har overvejet at starte på. Så vi har kunne prøve tingene af.

Det har gjort det nemt at træffe et valg for fremtiden, forklarer Tea Larsen:

- Jeg blev ret hurtigt afklaret med, hvilken uddannelse jeg vil videre på. Jeg starter som smed i januar.

Emilia Møller Nielsen og Alexander Jønsson har også fundet ud af, hvad de skal i det nye år. Emilia starter i ordinær uddannelse på SOSU-Esbjerg mens Alexander starter på uddannelsen som lastbilschauffør.

Alle har fået udbytte

Heidi Dalsgaard er glad for de resultater BRO-Forløbet i 2017 har skabt. På det sidste hold, der afsluttede i december 2017 gennemførte 18 ud af 20 elever. Ud af disse er 15 gået direkte videre i ordinær uddannelse eller arbejde.

Men Heidi Dalsgaard understreger også:

- Uanset om de unge efterfølgende er kommet direkte i uddannelse eller ej, er vi ikke i tvivl om der for alle er sket en eller anden form for progression. Gennem undervisning i personlig udvikling er de blevet klogere på sig selv – og dermed bevidste om de udfordringer de har eller har haft gennem livet.

På grund af de positive resultater og det gode samarbejde SOSU-Esbjerg har haft med Varde og Esbjerg kommuner samt Rybners er det besluttet, at BRO-forløbet forankres på SOSU-Esbjerg og fortsætter med nye hold i 2018.