Sundhedsdagen 2021

I alt 640 elever fordelt på 28 hold fra hele skolen deltog.

I alt 640 elever fordelt på 28 hold fra hele skolen deltog sammen med alle deres undervisere i Sundhedsdagen på SOSU Esbjerg. Dagen bød på en bred vifte af forskellige fysiske aktiviteter, hyggeligt samvær og masser af dejlig solskin.

På SOSU Esbjergs egne arealer kunne eleverne prøve kræfter med forhindringsbane, teamworkbane, hockey, dans og mindfulness.

Ved Sport & Event parken var der aktiviteter både ude og inde med curling, padeltennis, mountainbike og forhindringsbane.

Som billederne viser, var eleverne rigtig glade for at få mulighed for at være aktive sammen efter en lang periode hver for sig med online-undervisning. De gik til den, og der blev både grint, kæmpet og svedt rundt ved de forskellige aktiviteter.

De to bæredygtighedsmedarbejdere der stod bag hele afviklingen af Sundhedsdagen, Katharina MacArtney og Jolanda Møbjerg, betegner dagen som en stor succes med engagerede og glade elever, som nok også har fået et par succesoplevelser med sig hjem.  

”Som skole ville vi gerne afholde en Sundhedsdag, hvor fokus selvfølgelig er på samvær og relationsdannelse, men lige så vigtigt også på aktiviteter for krop og sjæl. Eleverne har prøvet kræfter med sportsgrene, de aldrig har prøvet før. De har mærket at blive udfordret, men også oplevet succes ved at lykkes selvom det er svært. Og så har der været masser af sammenhold hele dagen, det har været så fedt” fortæller Katharina.  

Det er også i tråd med SOSU Esbjergs certificering som FN’s Verdensmålsskole og det daglige arbejde med at udbrede viden om de 17 verdensmål.

”Vi arbejder på den måde også med verdensmål tre om sundhed, og tager i det også højde for alle aspekter af sundhed – også elevernes mentale sundhed og generelle trivsel, som vi også ønsker at have meget fokus på,” supplerer Jolanda Møbjerg.  

Dagen blev afsluttet med en fællesdans for alle elever og medarbejdere.