Uddannelsesvejleder går på efterløn

Det har ikke været en nem beslutning for Eva Gregersen

Det er ikke bare et farvel til SOSU Esbjerg som arbejdsplads, men også en meget velovervejet afslutning på arbejdslivet, når Eva Gregersen nu går på efterløn.

For Eva har det ikke været en nem beslutning at sige stop. ”Jeg holder ikke, fordi jeg er træt af mit arbejde, jeg elsker mit arbejde og det her sted. Jeg har altid tænkt, at hvis jeg kan få lov til at stoppe på et tidspunkt hvor alt er fantastisk, så er det den bedste måde at gå videre ud i livet på”, fortæller hun.

Jobbet som uddannelsesvejleder handler om koordination og samarbejde

Inden Eva Gregersen, der oprindelig er uddannet socialpædagog, kom til Esbjerg arbejdede hun blandt andet som familieterapeut i Ribe og har gennem karrieren taget flere efteruddannelser. I 2007 blev Eva ansat som lærer på hjælper-uddannelsen. Hun skiftede sidenhen til funktionen som uddannelsesvejleder, som for Eva i høj grad handler om kunne koordinere og samarbejde.

”Nogle gange skal jeg igennem rigtigt mange mennesker, inden jeg har løst en opgave. Det kan føles som en langsommelig affære, men opgaverne er ofte komplekse, og det er derfor vigtigt, at alle der har en funktion i forhold til at belyse opgavens problematik eller udførelse, er med i processen.”

Eva har i sin tid på SOSU Esbjerg haft et rigtig tæt samarbejde med koordinatorerne i samarbejdskommunerne, med jobcentre samt internt på skolen med eleverne - og stort set alt personale på SOSU Esbjerg. ”Kontaktfladen er stor og jeg har været meget afhængig af mine kollegaer – dem alle sammen.”                         

Fra kassetænkning til individuelle behov                                                  

Eva har oplevet, hvordan der gennem årene er sket et skifte imod et større fokus på den enkelte elev og dennes udfordringer, behov og ønsker. Lidt modsat tidligere tider, hvor systemerne kunne være lidt mere firkantede og rigide. Det hilser hun velkommen. Fordi for Eva er den enkeltes behov i forhold til læring og gennemførelse af uddannelse hjerteblod.

”Et godt læringsmiljø kræver at du tager den enkelte elev alvorligt, når han eller hun for eksempel har udfordringer. Det giver så god mening at hjælpe til med at finde den vej, der virker bedst for den enkelte. Det kan være gennem ændrede uddannelsesplaner, støtte og ekstra tilbud eller noget helt tredje. Og man kan sagtens tilpasse de fleste ting samtidig med at man tager højde for regler og lovgivning”, forklarer hun.

Eva understreger, at det også er en balance – at man som uddannelsesvejleder skal støtte og vejlede, men ikke ind og overtage problematikkerne.

”Det er vigtigt, at vi i vores iver for at hjælpe har fokus på, at den støtte der ydes, skal gives således at eleven selv kan tage et ansvar”, mener Eva. For hende handler det om ansvar for egen læring og egne mestringsstrategier. ”Vi skal ikke sy puder under armene på dem. Eleven skal kunne stå selv og agere i sit eget liv. Det er vi meget opmærksomme på.”

Afsked i en coronatid

Eva måtte desværre opgive alle planer og tanker om en stor farvelfest grundet Corona, og det er ikke noget hun er glad for, forklarer hun, da alle er vigtige for hende at sige farvel til. ”Når jeg har forestillet mig et farvel, så har det jo handlet om at sige farvel og tak til alle. Og ikke kun en lille flok, fordi vi ikke må samles flere. Især fordi jeg netop er så glad for mine kollegaer. Jeg er optaget af, at jeg forlader et sted med alle de gode relationer intakt.”

Netop kollegaerne på SOSU Esbjerg samt alle de øvrige samarbejdspartnere, elever og koordinatorer i kommunerne er Eva særlig ked af skulle undvære i sin nye tilværelse som efterlønner. Hun planlægger at tilbringe tiden med børnebørnene og med at afprøve en hel masse af de ting, hun altid har drømt om, men aldrig haft tid til, fx flere kreative sysler.

Afslutningsvis reflekterer Eva over et helt arbejdsliv, og sender mange roser til den arbejdsplads hun nu forlader.

”Jeg har været meget privilegeret i mit arbejdsliv. Jeg har altid mødt glad på arbejde og altid haft spændende arbejdsopgaver. Hvordan skaber vi de bedste uddannelser? Hvordan rekrutterer vi mere? Hvordan fastholder vi flere? Og så er SOSU Esbjerg en rigtig god arbejdsplads, hvor ledelsen inddrager personalet, og hvor skolens værdier lever.”

Eva Gregersen