Skip to main content

Udvalg for Social og Sundhed gæstede SOSU

Besøg fra Varde Kommune.

Som følge af udsigten til mangel på arbejdskraft inden for SOSU-området, havde udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune i marts henlagt deres møde til SOSU-skolen i Esbjerg.

Udover at bruge skolens faciliteter til et ordinært udvalgsmøde, holdte SOSU-Esbjergs direktør, Lisbeth Nørgaard, oplæg for udvalget. Det blev drøftet, hvordan Varde Kommune og SOSU-skolen yderligere kan udvikle deres samarbejde, med henblik på at styrke rekrutteringen til området.

Efterfølgende var der rundvisning på skolen, hvor udvalgets medlemmer overværede undervisning i naturfag og deltog i en øvelse, hvor man skulle finde ens egen blodtype.

Se billeder: