Udviklingsprojekt skal tiltrække og fastholde flere SOSU-hjælpere

Samarbejdsprojekt med Fanø og Esbjerg Kommuner

I et nyt samarbejde mellem Fanø Kommune, Esbjerg Kommune og SOSU Esbjerg vil de tre aktører arbejde for at flere elever gennemfører uddannelsen som social- og sundhedshjælper. Fokus skal være på den faglige stolthed og på at kvalitetsudvikle uddannelsen over de kommende tre år.

Der har i de seneste år været meget stor opmærksomhed på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Nu er tiden kommet til at rette lyset mod uddannelsen som social- og sundhedshjælper, hvor der i fremtiden i høj grad også bliver brug for mere arbejdskraft.

For uddannelseskoordinator i Fanø Kommune, Dorthe Lodberg, er det en vigtig del af projektet at få fortalt, hvad en social- og sundhedshjælper bidrager med i vores velfærds- og sundhedssystem.

”SOSU-hjælperne er meget vigtige fagpersoner. De er tæt på borgeren og hjælper borgeren godt igennem sundhedssystemet. De har mange tværfaglige snitflader og skal samarbejde med mange forskellige. De har en grundlæggende viden indenfor rehabilitering,” forklarer Dorthe Lodberg.

Støttekroner skal bidrage til at oplyse og udvikle

Projektet har fået puljepenge fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Formålet er at skabe øget søgning - og gennemførsel til uddannelsen, ved at kvalitetsudvikle og ændre på selve uddannelsen, hvor forskellige pædagogiske og didaktiske metoder skal udvikles og afprøves.

Ved hjælp af midlerne vil projektdeltagerne samarbejde om at styrke den lokale profilering af uddannelsen, udvikle den praksisnære undervisning og sørge for mere hjælp og støtte til eleverne undervejs i uddannelsen.

Projektleder og konsulent på SOSU Esbjerg, Mette Trige, håber på, at projektet kan være med til at løse udfordringer med rekruttering og frafald. 

”Der er for få, der søger ind på uddannelsen, og frafaldsprocenten er for høj, så der er behov for at udvikle og nytænke. Derfor er vi så glade for at Region Syddanmarks uddannelsespulje har valgt at støtte projektet,” forklarer hun.  

På SOSU Skolen i Esbjerg oplever de, at interessen for Social- og sundhedshjælperuddannelsen er faldende, og derfor er det brug for at øge fokus på uddannelsen, uddyber uddannelseschef Helle Holm.

”Vi skal informere mere om uddannelsen, så den bliver synlig for potentielle elever. De skal vide hvad faget går ud på, og hvilke muligheder en uddannelse giver dem. Og vi glæder os til at være med til at skabe en positiv profilering af uddannelsen lokalt,” siger hun.

Bedre og mere praksisnært undervisningsmiljø

På SOSU Esbjerg forbereder de sig på at det første hold starter efter sommerferien, og her er det målet at skabe et meget praksisnært undervisningsmiljø. Blandt andet skal eleverne modtage undervisning i nyindrettede klasseværelser, hvor indretningen er meget lig et plejecenter. Det er for at gøre undervisningen så praksisnær som muligt.

”Vi skal skabe et læringsrum, hvor eleverne nemt kan koble teori til praksis, og hvor de hele tiden kan anvende den lærte teori. Derfor vil vi også forsøge at tilrettelægge praktik- og skoleophold anderledes i dette projekt. Ophold i praktik skal for eksempel være kortere, og vi skal undgå at eleverne får et såkaldt praksis-chok, når de kommer i praktik. Vi skal med det her projekt prøve at gentænke hele uddannelsen, så vi forhåbentlig bliver meget klogere på, hvad der virker, og hvad der ikke gør,” fortæller Helle Holm.

Kommunerne bakker op om de mange nye tiltag  

I kommunerne oplever de på tæt hold, hvor store udfordringer det kan give, når ledige stillinger ikke kan besættes. Derfor bakker de to samarbejdskommuner også op om at afprøve en ny opbygning af uddannelsen og nye undervisningsmetoder – både på skolen men også ude i praksis.

”Vi synes det er spændende at være med til at udvikle nye læringsmiljøer i praktikken, og vi vil jo rigtigt gerne have flere hjælper-elever. Projektet skulle gerne være med til at tiltrække og fastholde flere social- og sundhedshjælper-elever, og vi glæder os til at blive klogere på, hvordan vi kan være med til at skabe bedre trivsel for eleverne undervejs,” forklarer Jonna Thuesen, uddannelseskonsulent fra Esbjerg Kommune. 

Det forventes at omkring 100 elever vil deltage i projektperioden. Derudover deltager blandt andet lærere, uddannelsesvejledere, praktikvejledere og teamledere i projektet.

Billedet: SOSU Esbjerg/arkivfoto


For yderligere informationer om projektet

Esbjerg Kommune: Jonna Thuesen, 23412826

Fanø Kommune: Dorthe Lodberg, 29404797

SOSU Esbjerg: Helle Holm, 51409653