Information til elever

De lokale uddannelsesplaner(LUP), eksamensoplysning, litteraturlister, uddannelsesplaner, refleksionsmodel med mere.

Ønsker du at finde samarbejdsaftaler for praktikken, retningslinjer for praktikken, praktikerklæringer, praktikpladsen.dk og lignende skal du klikke på Information til praktikken.