IT-hjælp og information

IT-hjælp kan hjælpe dig med teknisk og pædagogisk support.

Den tekniske support gælder installationer af relevante programmer, herunder tilslutning til skolens netværk, Office-pakken, skolens printere, lydbøger og læse/stave programmer.

Skolens undervisning er baseret på, at du selv medbringer IT-udstyr hver dag og anvender den i undervisningen, med henblik på at opnå de digitale kompetencer, der kræves i arbejdet inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område.

Bemærk at mens du er under uddannelse på SOSU Esbjerg stilles Office-pakken (Word, Power Point, Excel etc.) gratis til rådighed og at du har 200 print til rådighed pr. uddannelsesforløb.

Man vil i løbet af de første dage på et uddannelsesforløb, modtage grundig undervisning i relevante værktøjer, samt få installeret relevante programmer.

Har man i øvrigt spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte skolens IT-afdeling eller besøge skolens lektiecafe.