Læringsvejledning

Hjælp til lektier, opgaver og eksamensforberedelse.

ONLINE LÆRINGSCAFE HVER DAG. 

Her sidder lærere klar til at styrke dig i din faglige udvikling. Her er der blandt andet mulighed for sparring, tips til struktur i en opgave og forståelse af fagudtryk.

Du skal være velkommen til at kontakte en vejleder uanset uddannelse eller niveau – vi er klar til at hjælpe! 

Du kan kontakte lektiecafeen på Teams – klik på Infokanalen for elever og personale  og klik så på kanalen 'Online Læringscafe' - så ser du hvem du kan kontakte.

Mød dine læringsvejledere

I nedenstående videoer kan du møde vores læringsvejledere og høre lidt mere om, hvad netop de kan hjælpe dig med.

Anne Martzak

Anne Bendix - Læringsvejleder

Du er altid velkommen til at kontakte os:

Anne Martzak
Anne Martzak

Lærer og læringsvejleder

Marianne Wittrup May
Marianne Wittrup May

Læringsvejleder og bibliotekar

Anne Bendix
Anne Bendix

Lærer og læringsvejleder

Malene Visby
Malene Visby

Studiestøttegiver

Heidi Jacobi Madsen
Heidi Jacobi Madsen

Studiestøttegiver

Det kan du få hjælp til:

Læse-stave-vanskeligheder

Har du læse-stave-vanskeligheder eller er du ordblind, kan du få hjælp til at klare uddannelsen. Hjælpen kan f.eks. være:

  • At få programmet AppWriter til din egen computer.
  • At få programmet CD ORD på din egen computer
  • Programmet IntoWords på din Mac
  • Ved behov kan vi teste dig for ordblindhed
  • Vi underviser dig i at bruge programmerne

Guide:

Bøgerne til din uddannelse er læst ind som lydbøger og kan downloades på www.lyd.munksgaard.dk

Se en video om ordblindetesten lige her: Film om ordblindetesten

Dansk som andetsprog

For elever på GF2 tilbyder vi FVU-dansk

Skolen tilbyder danskundervisning specielt tilrettelagt for tosprogede. De elever der har brug for at løfte deres evner til at tale, lytte, læse og skrive, kan deltage i FVU-dansk.  FVU-dansk (Forberedende Voksen Undervisning) er til elever over 18 år.Undervisningen ligger mandage fra 14.10-16.10

For elever på SSH og SSA tilbyder vi EA-dansk

Erhvervsrettet andetsprogsdansk er et sprogfag, som henvender sig til de elever, der har dansk som andetsprog, og som har behov for styrke og udvikle deres evner til at tale, lytte, læse og skrive dansk. Dermed kan faget bidrage til at eleven gennemfører sin uddannelse og bliver så dygtig som muligt til at kommunikere og dokumentere i praktikken.

Målet er at faget understøtter undervisningen og uddannelsen af eleven både i skole og praktik: I EA-dansk arbejder eleverne med deres kommunikative kompetencer (tale, lytte, læse, skrive), kommunikative og IT-mæssige strategier, sproglige færdigheder, sproglig viden, stigende grad af korrekthed i anvendelsen af sproget, kulturelle kompetencer samt evne til at anvende disse kompetencer konkret og hensigtsmæssigt. Undervisningen ligger torsdage fra kl. 12.10-14.10.

 

Eksamensangst

Samtaler

  • Du kan komme i Lektiecaféen, hvis du har præstations- og eksamensangst. Vi kan sammen med dig udarbejde nogle hjælpsomme strategier til at håndtere angsten. 
  • Du vil blive mere sikker og vil få større mod på at udsætte dig for de situationer, der plejer at volde dig problemer, fx at række hånden op i timerne, fremlægge foran de andre på holdet og endelig gå til prøve

 NADA

  • NADA er øreakupunktur, der virker afslappende og beroligende og fremmer fokuseret tænkning, koncentration og hukommelse. Det tilbydes af Marianne May og Anne Martzak.