Åbenhed og kvalitet

Kvalitetsarbejdet skal overordnet set medvirke til at skolens vision og strategi indfries.

Kvalitetsarbejdet har til formål at skabe udvikling i organisationen. Det handler om at både elever, medarbejdere og ledelse gennem deltagelse i kvalitets- og evalueringsarbejdet tilegner sig ny indsigt og viden som grundlag for handlemuligheder for en bedre praksis.


Kvalitetsarbejdet har endvidere det formål, at skolen lever op til de lovmæssige krav som det er udtrykt i kapitel 2 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser samt i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.