Skip to main content

Eksamensoplysning

Udtrukne eksamensfag samt oplysning om karaktergennemsnit

Grundforløb 2 : Eksamensoplysning 2018

 • Uge: 26
 • Dato: 25. juni 2018
 • Prøve: Uddannelses specifikt fag
 • Fag: Uddannelses specifikt fag
 • Hold: gf2a0118 hold 1,2,3
 • Hold gf2h0118 hold 1
 • Hold gf2av0118 hold 4
 • Uge: 24
 • Dato: 12. og 13. juni 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: gf2av0118 hold 4
 • Gennemsnit:

 


 • Uge: 24
 • Dato: 12. og 13. juni 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: gf2h0118 hold 1
 • Gennemsnit: 

 • Uge: 24
 • Dato: 12. og 13. juni 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Naturfag
 • Hold: gf2a0118 hold 3
 • Gennemsnit: 

 • Uge: 24
 • Dato: 12. og 13. juni 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: gf2a0118 hold 2
 • Gennemsnit
 • Uge: 24
 • Dato: 12. og 13. juni 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Naturfag
 • Hold. gf2a0118 hold 1
 • Gennemsnit:

 • Uge: 10
 • Dato: 8. marts 2018
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Uddannelses specifikt fag 
 • Hold: GF2S0917-1, GF2A0917-2, GF2A0917-3
 • Gennemsnit:

 

 • Uge: 8
 • Dato: 22. og 23. februar 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Naturfag
 • Hold: GF2A0917-2
 • Gennemsnit:

 • Uge: 8
 • Dato: 22. og 23. februar 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk D
 • Hold: GF2A0917-1
 • Gennemsnit:

 

 

 • Uge: 7
 • Dato: 13. og 14. februar 2018 
 • Prøve: Naturfag 
 • Fag: Naturfag 
 • Hold: GF2S0917-1
 • Gennemsnit:

 • Uge: 44
 • Dato: 30. oktober
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: ---
 • Hold: Alle
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 40
 • Dato: 5 og 6 oktober
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: GF2A0517-1
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 25
 • Dato: 22. juni
 • Prøve: Afsluttende 
 • Fag: Afsluttende prøve
 • Hold: EU9X
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 25
 • Dato: 22. juni
 • Prøve: Afsluttende 
 • Fag: 
 • Hold: Alle
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 23
 • Dato: 8-9. juni
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Naturfag
 • Hold: GF2S0117-1
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 23
 • Dato: 8-9. juni
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: GF2S0117-1
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 23
 • Dato: 8-9. juni
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Naturfag
 • Hold: GF2S0117-2
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 23
 • Dato: 8-9. juni
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: GF2S0117-3
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 20
 • Dato: 17. maj
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Naturfag
 • Hold: EU9X
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 12
 • Dato: 24 marts
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende prøve
 • Hold: GF2S1016
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 9
 • Dato: 2 og 3 marts
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Naturfag
 • Hold: GF2S1016
 • Gennemsnit: ---

 • Uge: 1
 • Dato: 6. januar
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende prøve
 • Hold: GF2SA17EKS-1
 • Gennemsnit: --- 

 

Grundforløb 2 SOSU i Vejen: 

 

 • Uge: 25
 • Dato: 22. juni
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende prøve
 • Hold: Alle
 • Gennemsnit: --- 

 • Uge: 24
 • Dato: 14 og 15 juni
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Naturfag
 • Hold: GF2AV0117-4
 • Gennemsnit: ---  

Social- og sundhedshjælper: Eksamensoplysning 2018

 • Uge: 39
 • Dato: 27. september 2018
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende
 • Hold: h0817 hold 1 og 2

 • Uge: 23 og 24
 • Dato: 8. og 11. juni 2018
 • Prøve. Uddannelses Specifikke Fag
 • Fag: Personlig hjælp omsorg og pleje
 • Hold: h0817 hold 2
  Uge: 23 og 24
 • Dato: 8. og 11. juni 2018
 • Prøve: Uddannelses Specifikke Fag
 • Fag: Sundhedsfremme forebyggelse og rehabilitering
 • Hold: h0817 hold 1

 • Uge: 22
 • Dato: 30. maj 2018
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende
 • Hold: April 2017

 • Uge: 8
 • Dato: 22. og 23. februar 2018
 • Prøve: Uddannelses Specifikke Fag
 • Fag: Social- og Sundhedshjælperensrolle
 • Hold: April 2017

 

 • Uge: 51
 • Dato: 21. december 2017
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende
 • Hold: November 2016
 • Uge: 50- 51
 • Dato: 15. og 18. december 2017
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Psykologi og kommunikation
 • Hold: November 2016
 • Uge: 11
 • Dato: 13. marts 2018
 • Prøve: Afsluttende prøve
 • Fag: Afsluttende prøve
 • Hold: Januar 2017

 • Uge: 50
 • Dato:14. og 15. december 2017
 • Prøve:Uddannelsesspecifikke fag
 • Fag: Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Hold: Januar 2017
 • Uge:41
 • Dato: 12/10 2017
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende
 • Hold: August 2016
 • Gennemsnit: -- 
 • Uge: 40/41
 • Dato: 6 og 9/10 2017
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Social- og sundhedssektoren
 • Hold: August 2016, hold 3
 • Gennemsnit: ---
 • Uge 40/41
 • Dato: 6 og 9/10 2017
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Psykologi og kommunikation
 • Hold: August 2016, hold 2
 • Gennemsnit: ---
 • Uge: 40/41
 • Dato: 6 og 9/10 2017
 • Prøve: Områdefag
 • Fag:  Pleje og dokumentation
 • Hold: August 2016, hold 1
 • Gennemsnit: ---
 • Uge: 22
 • Dato:30/5 2017
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende
 • Hold: April 2016 hold 1
 • Gennemsnit: ---
 • Uge: 21
 • Dato: 22 og 23/05 2017
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Pleje og dokumentation
 • Hold: April 2016 hold 1
 • Gennemsnit: ---
 • Uge: 11
 • Dato: 13/03 2017
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende
 • Hold: Januar 2016 hold 1
 • Gennemsnit: ---
 • Uge: 10
 • Dato: 7 & 8/3 2017
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Pleje og dokumentation
 • Hold: Januar 2016 hold 1
 • Gennemsnit: ---
 • Uge:2
 • Dato: 12/01 2017
 • Prøve:Afsluttende
 • Fag Afsluttende
 • Hold: Nov 2015, hold 1
 • Gennemsnit: ---

Social- og sundhedsassistent: eksamensoplyning 2018

 • Uge: 33
 • Dato: 16. august 2018
 • Hold: a1216sf4-1
 • Fag: Alle elever
 • Prøve: Afsluttende
 • Gennemsnit:

 

 • Uge 32
 • Dato: 9. og 10. august 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Engelsk
 • Hold: A0417sf3
 • Uge 32
 • Dato: 6. og 7. august 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikke fag
 • Fag: Somatisk sygdomslære
 • Hold: A1216sf4-1
 • Uge 31
 • Dato: 31. juli 2018 og 1. august
 • Prøve: Uddannelsesspecifikke fag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: a1216sf4-1
 • Gennemsnit: 
 • Uge 27
 • Dato 5. juli
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: alle elever
 • Hold: a1116sf4-1
 • Gennemsnit:

 

 • Uge 27
 • Dato: 5. juli
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: alle elever
 • Hold: a1116sf4-2
 • Gennemsnit:

 

 • Uge 26
 • Dato: 26. juni 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Engelsk D - C
 • Hold: a1116sf4-2
 • Gennemsnit

 

 • Uge 26
 • Dato: 25. og 26. juni 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk C
 • Hold: a1116sf4-1
 • Gennemsnit:
 • Uge 25
 • Dato: 19. og 20. juni 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: a1116sf4-2
 • Gennemsnit
 • Uge 25
 • Dato: 19. og 20. juni 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: a1116sf4-1
 • Gennemsnit: 
 • Uge 24
 • Dato: 14. - 15. juni 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: A0217sf2-1
 • Gennemsnit:
 • Uge 23
 • Dato: 7. - 8. juni 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: A0217sf2-2
 • Gennemsnit:
 • Uge 23
 • Dato: 7. - 8. juni 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: A0217sf2-1
 • Gennemsnit:
 • Uge 22
 • Dato: 31. maj og 1. juni 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: A0217sf2-2
 • Gennemsnit:
 • Uge 13
 • Dato: 27. marts 2018
 • Prøve: Afsluttende prøve
 • Fag: Alle elever
 • Hold: A0816sf4-2
 • Gennemsnit: 9,61 
 • Uge 13
 • Dato: 27. marts 2018
 • Prøve: Afsluttende prøve
 • Fag: Alle elever
 • Hold : A0816sf4-1
 • Gennemsnit: 10,04

 

 • Uge 11
 • Dato: 15. og 16. marts 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • Hold: A0816sf4-1
 • Gennemsnit: 9,09

 

 • Uge 11
 • Dato: 15. og 16. marts 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Psykiatrisk sygdomslære
 • Hold: A0816sf4-2
 • Gennemsnit: 8,0

 

 • Uge 10/11
 • Dato: 9. og 12. marts 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Farmakologi
 • Hold: A0816sf4-2
 • Gennemsnit:8,3

 

 • Uge 10/11
 • Dato: 9. og 12. marts 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Farmakologi
 • Hold: A0816sf4-1
 • Gennemsnit: 9,3

 

 • Uge 8
 • Dato: 22. og 23. februar 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: A0417sf2-1
 • Gennemsnit:7,64

 

 • Uge 5
 • Dato: 30. og 31. januar 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: A0417sf2-1
 • Gennemsnit: 8,00
 • Uge 5
 • Dato: 30. og 31. januar 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: A0417sf2-2
 • Gennemsnit: 8,00
 • Uge: 3
 • Dato: 18. og 19. januar 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: A0417sf2-2
 • Gennemsnit: 8,10

 

 • Uge: 46
 • Dato: 13. november
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Alle elever
 • Hold: A0316sf4-1
 • Gennemsnit: 7,65

 • Uge: 46
 • Dato: 13. november
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Alle elever
 • Hold: A0316sf4-2
 • Gennemsnit: 5,96

 • Uge:44
 • Dato: 1. og 2. november
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Sygepleje
 • Hold: A0316sf4-1 EUD
 • Gennemsnit: 7,04

 • Uge: 44
 • Dato: 1. og 2. november
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • Hold: A0316sf4-2 EUV
 • Gennemsnit: 6,79

 • Uge: 43
 • Dato: 26 og 27 oktober
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: A0316sf4-1
 • Gennemsnit: 8

 • Uge: 43
 • Dato: 26 og 27 oktober
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: A0316sf4-2
 • Gennemsnit: 7

 • Uge : 27
 • Dato: 6. juli
 • Prøve: Afsluttende
 • Hold: A1115sf4-2
 • Gennemsnit: 8,12

 

 • Uge : 27
 • Dato: 6. juli
 • Prøve: Afsluttende
 • Hold: A1115sf4-1
 • Gennemsnit: 8,84

 • Uge: 26
 • Dato: 26. og 27. juni
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Psykiatrisk sygdomslære
 • Hold: A1115sf4-2
 • Gennemsnit: 6,4

 • Uge: 26
 • Dato: 26. og 27. juni
 • Prøve: Områdefag
 • Fag:  Somatisk sygdomslære
 • Hold: A1115sf4-1
 • Gennemsnit: 8,24

 • Uge: 25
 • Dato: 20 og 21 juni
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: A1115sf4-2
 • Gennemsnit: 7,2

 • Uge: 25
 • Dato: 20 og 21 juni
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: A1115sf4-1
 • Gennemsnit: 9,04

 • Uge: 13
 • Dato: 30. marts 
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende
 • Hold: Aug 15 - hold 2
 • Gennemsnit: 9,33

 

 • Uge: 13
 • Dato: 30. marts
 • Prøve: Afsluttende
 • Fag: Afsluttende
 • Hold: August 15 hold 1
 • Gennemsnit: 8,59

 • Uge: 12
 • Dato: 20. og 21. marts
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: KKD
 • Hold: Aug 15 - hold 2
 • Gennemsnit: 8,5

 

 • Uge: 12
 • Dato: 20 og 21 marts
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: Aug 15 - hold 1
 • Gennemsnit: 9

 • Uge 11
 • Dato: 14. og 15. marts 
 • Prøve: Uddannelsesspecifikke fag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: Aug 15 - hold 2
 • Gennemsnit: 8,9

 

 • Uge: 11
 • Dato: 14. og 15. marts
 • Prøve: Uddannelsesspecifikke fag
 • Fag: Farmakologi og medicinhåndtering
 • Hold: Aug 15 - hold 1 
 • Gennemsnit: 8,7

 

Pædagogisk assistent: Eksamensoplysning

 • Uge: 32
 • Dato: 8. og 9. august 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag:
 • Hold: p0816, hold 2
 • Gennemsnit
 • Uge: 27
 • Dato: 5. og 6. juli 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: p0816, hold 1
 • Gennemsnit
 • Uge: 9
 • Dato: 27. februar 2018
 • Prøve: Afsluttende prøve
 • Hold: p0116
 • Gennemsnit: 11,04
 • Uge: 7
 • Dato: 14. og 15 februar 2018
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Hold: p0116
 • Gennemsnit: 9,22
 • Uge: 1
 • Dato: 4. og 5. januar 2018
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: p0116
 • Gennemsnit: 8,84
 • Uge: 46
 • Dato: 13. november 2017
 • Prøve: Afsluttende prøve
 • Hold: p0815
 • Gennemsnit: 9,89

 • Uge: 44
 • Dato: 31. oktober 2017 og 1. november 2017
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Sundhedsfag
 • Hold: p0815
 • Gennemsnit: 8,11

 • Uge: 34
 • Dato: 21. og 22. august 2017
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Samfundsfag
 • Hold: p0815
 • Gennemsnit: 7,19

 • Uge: 18
 • Dato: 4. maj 2017
 • Prøve: Afsluttende prøve
 • Hold: PA15 - ops
 • Gennemsnit: 10,33

 • Uge: 14
 • Dato: 24. april 2017
 • Prøve: Områdefag
 • Fag: Kultur og aktivitetsdag
 • Hold: PA15 - ops
 • Gennemsnit: 9,33

 • Uge: 6
 • Dato: 8. februar 2017
 • Prøve: Uddannelsesspecifikt fag
 • Fag: Sundhed
 • Hold: P0116-EUV1
 • Gennemsnit: 10,89

 • Uge: 4
 • Dato: 27. januar 2017
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: PA15 - ops
 • Gennemsnit: 9,5

 • Uge: 4
 • Dato: 27. januar 2017
 • Prøve: Grundfag
 • Fag: Dansk
 • Hold: P0116-EUV1
 • Gennemsnit: 4,17