Skip to main content

Kvalitetsbeskrivelse 2015

Februar 2015. Ajourført august 2015

Skolens kvalitetsbeskrivelse sætter rammen for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter.

Beskrivelsen angiver principperne for, processerne i og tilrettelæggelsen af kvalitetsarbejdet på skolen.

Tanken er, at beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken i kvalitetsarbejdet, så de enkelte elementer ses i en større helhed.

Kvalitetsbeskrivelsen er inddelt i tre hovedafsnit, som du kan læse den i kasserne nedenfor.