Årlig samlet kvalitetsdrøftelse

I løbet af et kalenderår gennemfører skolen kvalitetsdrøftelser inden for 4 temaer.

For hvert tema indsamles fastlagte kvalitetsdata, som behandles i aftalte kvalitetsprocesser. Konklusioner – succeser og udfordringer – formidles til relevante.

Én gang årligt – i februar måned – gennemføres en samlet drøftelse af årets kvalitetsarbejde. Her indgå konklusionerne fra årets 4 temadrøftelser samt en supplerende undersøgelse af ”skolens egne tal”, der rummer sidste kalenderårs tal for elevtilgang, frafald og gennemførelse.

Den årlige samlede kvalitetsdrøftelse foregår i følgende proces:

 • Skolens kvalitets- og udviklingsenheden udarbejder datagrundlaget for drøftelserne
 • Ledelsen
  • Samler op på sidste års temadrøftelser og på målopfyldelsen
  • Vurderer resultatet af sidste års selvevaluering
  • Indkredser kommende års udfordringer – set i relation til skolen strategi
  • Fastsætter mål for hvert kvalitetstema i det kommende år
  • Aftaler temaet for kommende års selvevaluering
 • Skolens LUU, medarbejdere m.fl. inddrages løbende i ovenstående proces til kvalificering af drøftelserne

Konklusionerne på den årlige samlede kvalitetsdrøftelse fremgår af skolens informationsindsamling, som er tilgængelig den 1. marts