Årlig samlet kvalitetsdrøftelse

I løbet af et kalenderår gennemfører skolen kvalitetsdrøftelser inden for 4 temaer.

For hvert tema indsamles fastlagte kvalitetsdata, som behandles i aftalte kvalitetsprocesser. Konklusioner – succeser og udfordringer – formidles til relevante.

Én gang årligt – i februar måned – gennemføres en samlet drøftelse af årets kvalitetsarbejde. Her indgå konklusionerne fra årets 4 temadrøftelser samt en supplerende undersøgelse af ”skolens egne tal”, der rummer sidste kalenderårs tal for antal påbegyndte elever, antal frafaldne og antal fuldførte elever.

I den årlige samlede kvalitetsdrøftelse vurderes og aftales

  • Sidste års målopfyldelse, succeser og udfordringer
  • Resultatet af sidste års selvevaluering
  • Kommende års mål og selvevalueringstema

Proces:

 Den årlige samlede kvalitetsdrøftelse foregår i følgende proces:

Ledelsen

  • Samler op på sidste års 4 temadrøftelser og på opfyldelsen af sidste års mål
  • Vurderer sidste års selvevaluering
  • Indkredser det kommende års udfordringer – set i relation til skolens strategi
  • Fastsætter mål for kommende års kvalitetsarbejde – herunder nye initiativer, projekter, ol.
  • Aftaler temaet for kommende års selvevaluering, herunder hvem der skal have ansvaret for selvevalueringen og opfølgningsplanen

Skolens koordinatorgruppe, LUU og evt. andre

  • Inddrages løbende i ovenstående proces til kvalificering af drøftelserne

Konklusionerne på den årlige samlede kvalitetsdrøftelse fremgår af skolens informationsindsamling, som er tilgængelig den 1. marts