Processer i kvalitetsarbejdet

I skolens kvalitetsarbejde indgår både data og processer. Det omfatter bl.a.

  • Løbende målinger (fx i forhold til tilgang og elevernes gennemførelse)
  • Evalueringer (fx af undervisningen og af elevtilfredshed)
  • Processer, hvor elever, medarbejdere, samarbejdspartnere, LUU m.fl. inddrages – afhængig af området – i analyse og vurdering af data og i identificeringen af områder, der skal udvikles.

Når områder udvælges til udvikling, anvendes ”kvalitetscirklen” som model:

 

 

Kvalitetsnetværk mv.

Skolen deltager løbende i forskellige sammenhænge, hvor kvalitetsarbejdet og -udviklingen behandles. Det være sig temadage, kurser og seminarer, der afholdes af fx Danske SOSU-skoler eller UVM.