Skip to main content

Rammer for kvalitetsarbejdet

Skolens kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i de lovgivningsmæssige krav, der fremgår af Hovedbekendtgørelsens kap. 2

Heraf fremgår, at  

  • Skolen skal have et kvalitetssystem til brug for den intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel
  • Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling
  • Skolens procedure for informationsindsamling skal sikre, at skolen løbende kan dokumentere sine resultater, herunder dokumentere resultater af indsatsen for at øge elevernes gennemførelse
  • Resultaterne af den løbende informationsindsamling offentliggøres for hvert år senest den 1. marts det efterfølgende år på skolens hjemmeside

På baggrund af kap. 2 har UVM udarbejdet en ”Vejledning om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde” 

I Erhvervsuddannelsesreformen ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” (fra februar 2014) politisk fastlagt 4 overordnede mål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
  4. Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Skolen skal bidrage til at opfylde de nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål for erhvervsuddannelserne. Skolen fastsætter i forlængelse af de nationale mål sine egne mål for løbende at udvikle kvaliteten af uddannelserne.

Ovennævnte lovgivning og politiske mål er på skolen omsat til konkrete rammer i kvalitetsarbejdet – et årshjul for og en tematisering af kvalitetsarbejdet.