Rammer for kvalitetsarbejdet

Skolens kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i de lovgivningsmæssige krav, der fremgår af Hovedbekendtgørelsens kap. 2

Heraf fremgår, at  

  • Skolen skal have et kvalitetssystem
  • Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer løbende informationsindsamling og for selvevaluering
  • Skolens skal løbende kunne dokumentere sine resultater
  • Resultaterne af den løbende informationsindsamling offentliggøres hvert år senest den 1. marts

På baggrund af kap. 2 har UVM udarbejdet en ”Vejledning om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde”

I Erhvervsuddannelsesreformen ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” (fra februar 2014) er der politisk fastlagt 4 overordnede mål for erhvervsuddannelsernes udvikling Disse ”klare mål” sætter sammen med efterfølgende reformer rammen for kvalitetsarbejdet.

Skolen skal bidrage til at opfylde de nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål for erhvervsuddannelserne, og skolen fastsætter i forlængelse heraf sine egne mål for løbende at udvikle kvaliteten af uddannelserne.

Ovennævnte lovgivning og politiske mål er på skolen omsat til konkrete rammer i kvalitetsarbejdet – et årshjul for og en tematisering af kvalitetsarbejdet.