Tema: Elevernes gennemførelse

Skolen har stor bevågenhed på fastholdelse og gennemførelse. Særligt frafaldet på skolens uddannelser undersøges løbende. Hvert kvartal udarbejdes ”skolens egne tal” for frafaldet på de enkelte optag på både skolens grundforløb og hovedforløb – tal som drøftes i ledelsen. 

I oktober måned sætter skolen et særligt fokus på elevernes gennemførelse på skolens uddannelser (jf. mål 2 i Erhvervsuddannelsesreformen: ”Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse”)

Data:

Som minimum inddrages følgende data:

 

  • Tal fra Uddannelsesstatistik.dk om elevtal på statustidspunkter samt frafalds- og overgangsstatistik
  • ”Skolens egne tal” for antal påbegyndte, frafaldne og fuldførte elever i sidste kalenderår

Se årets data her

Processer:

Datagrundlaget behandles i følgende proces:

  1. Skolens kvalitets- og udviklingsenhed fremskaffer datagrundlag
  2. Ledelsen drøfter data
  3. Koordinatorer, uddannelsesvejledere og evt. andre inddrages i drøftelserne
  4. Lærergrupperne informeres
  5. LUU og evt. andre informeres