Tema: Elevtrivsel og virksomhedstilfredshed

I januar måned sætter skolen fokus på elevtrivsel og virksomhedstilfredshed (jf. mål 4 i Erhvervsuddannelsesreformen: ”Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes”

Data:

Som minimum inddrages følgende data:

  • Årets ETU
  • Årets VTU 

Se årets data her

Processer:

Datagrundlaget behandles i forskellige processer.

ETU behandles i følgende proces:

  1. Datagrundlaget tilgår skolen
  2. Ledelsen drøfter data
  3. Uddannelsesledere og koordinatorer drøfter data og informere lærergrupperne
  4. LUU og evt. andre informeres

 VTU behandles i følgende proces:

  1. Skolens kvalitets- og udviklingsenhed udarbejder en rapport om undersøgelsen
  2. Ledelsen drøfter data og rapporten
  3. Rapporten behandles i LUU
  4. Rapporten behandles i Bestyrelsen

Andet / ”Sammen om uddannelsesevaluering”

Skolen indgår sammen med Region Syddanmark, regionens SOSU-skoler og regionens kommuner i et samarbejde, hvor der er fokus på uddannelsernes praktikdel (eleverne evaluerer). En gang årligt fremlægger praktikken en rapport i skolens LUU, der drøfter evalueringens resultater.