Skip to main content

Tema: Elevtrivsel og virksomhedstilfredshed

I december måned sætter skolen fokus på elevtrivsel og virksomhedstilfredshed (jf. mål 4 i Erhvervsuddannelsesreformen: ”Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes”).

Data:

Som minimum inddrages følgende data:

  • Årets ETU
  • Årets VTU

Se årets data her

Processer:

Datagrundlaget behandles i forskellige processer.

ETU behandles i følgende proces, hvor udviklingschefen og udviklingskonsulenten er tovholdere:

  1. Ledelsen drøfter data
  2. Elevråd, LUU og skolens bestyrelse informeres om data
  3. Uddannelseschefer og koordinatorer informerer det pædagogiske personale om data

VTU behandles i følgende proces, hvor udviklingschefen og udviklingskonsulenten er tovholdere:

  1. Ledelsen drøfter data
  2. Data behandles i LUU
  3. Skolens Bestyrelse informeres om data

Andet / ”Sammen om uddannelsesevaluering”

Skolen indgår sammen med Region Syddanmark, regionens SOSU-skoler og regionens kommuner i et samarbejde, hvor der er fokus på evaluering af uddannelsernes praktikdel (eleverne evaluerer). En gang årligt fremlægger praktikken en rapport i skolens LUU og her drøftes evalueringens resultater.