Tema: Evaluering af uddannelsesområder

I juni måned sætter skolen fokus på evalueringen af skolens uddannelser. Denne evaluering relaterer sig i høj grad til skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag (FPDG).

 Der er i evalueringen særligt fokus på, i hvilken grad undervisningen og uddannelserne tilgodeser elevernes faglige udvikling (jf. mål 3 i Erhvervsuddannelsesreformen: ”Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt”)

Data:

Som minimum inddrages følgende data:

  • Opsamling på årets gennemførelse af skoleperiodeevalueringer og fagevalueringer inden for de enkelte uddannelsesområder

Der kan inddrages anden data – fx elevernes karaktergennemsnit og/eller eksempler på udvikling af Masterplaner for undervisningen, der omsætter FPDG til den konkrete undervisning.

Se årets data her 

Processer:

Datagrundlaget behandles i følgende proces:

  1. Skolens kvalitets- og udviklingsenhed fremskaffer datagrundlag
  2. Ledelsen drøfter dat
  3. Koordinatorer og evt. andre inddrages i drøftelserne
  4. Lærergrupperne informeres
  5. LUU og evt. andre informeres

Andet / Kursistevalueringer

Alle AMU-kurser afsluttes med at kursisterne evaluerer via VIS-Kvalitet. De lærere som har undervist på kurset, drøfter resultatet med henblik på forbedringer.

Én gang årligt præsenteres og drøftes kursistevalueringer og virksomhedsevalueringer (resultaterne fra VIS-Kvalitet) i LUU og i skolens bestyrelse.

Se amu-evaluering