Skip to main content

Tema: Fastholdelse og gennemførelse

Skolen har stor bevågenhed på fastholdelse og gennemførelse. Særligt frafaldet på skolens uddannelser undersøges løbende. Der udarbejdes hvert kvartal tal for frafaldet på de enkelte optag på både skolens grundforløb og hovedforløb – tal som drøftes i ledelsen.

I september måned sætter skolen et særligt fokus på fastholdelse og gennemførelse på skolens uddannelser (jf. mål 2 i Erhvervsuddannelsesreformen: ”Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse”.

Data:

Som minimum inddrages følgende data:

  • UVM’s statistik for ”Elevtal” ….

Se årets data her

Processer:

Datagrundlaget behandles i følgende proces, hvor udviklingschefen og udviklingskonsulenten er tovholdere:

  1. Ledelsen drøfter de nye data
  2. Gennemførelsesenheden drøfter de nye data
  3. Ledelsen, koordinatorgruppen og/eller gennemførelsesenheden aftaler evt. supplerende undersøgelser (fx fordelingen på elevtyper, aldersfordeling, årsager til frafald)
  4. Uddannelseschefer og koordinatorer orienterer på møder det pædagogiske personale om de nye data
  5. LUU og evt. andre informeres