Skip to main content

Tema: Rekruttering og tilgang

I marts måned sætter skolen fokus på rekruttering og tilgang til skolens uddannelser. Særligt er der fokus på tilgangen af de helt unge, der kommer direkte fra folkeskolen (jf. mål 1 i Erhvervsuddannelsesreformen: ”Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse”).

Data:

Som minimum inddrages følgende data:

  • UVM’s statistik for ”Ansøgning til erhvervsuddannelserne”, ”1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasses elever til EUD fordelt på institutioner”
  • Skolens egne tal for antal ansøgere til og antal påbegyndte på GF1
  • Skolens egne tal for antal ansøgere til og antal påbegyndt på GF2

Se årets data her

Processer:

Datagrundlaget behandles i følgende proces, hvor udviklingschefen og udviklingskonsulenten er tovholdere:

  1. Ledelsen drøfter de nye data
  2. Rekrutteringsenheden drøfter de nye data
  3. Ledelsen og/eller rekrutteringsenheden aftaler evt. supplerende undersøgelser
  4. LUU og evt. andre informeres