Tema: Tilgang til skolens grundforløb

I april måned sætter skolen fokus på tilgangen til skolens grundforløb. Særligt er der fokus på tilgangen af de helt unge, der kommer direkte fra folkeskolen (jf. mål 1 i Erhvervsuddannelsesreformen: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse”).

Data:

Som minimum inddrages følgende data:

  • Tal fra uddannelsesstatistik.dk for antal ansøgninger til erhvervsuddannelserne samt 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasses elever til EUD fordelt på institutioner
  • Skolens egne tal for antal påbegyndte på GF1
  • Skolens egne tal for antal påbegyndte på GF2

Se årets data her

Processer:

Datagrundlaget behandles i følgende proces:

  1. Skolens kvalitets- og udviklingsenhed fremskaffer datagrundlag
  2. Ledelsen drøfter data og aftaler evt. supplerende undersøgelser
  3. Vejledere og andre relevante medarbejdergrupper drøfter data
  4. LUU og evt. andre informeres