Kvalitetsdata

Her finder du de data, der anvendes i skolens kvalitetsarbejde, opsamlingen på de tematiske drøftelser samt beskrivelse af skolens årlige selvevaluering.

Skolens kvalitetsbeskrivelse angiver, hvordan vi har tilrettelagt det løbende kvalitetsarbejde, herunder den løbende informationsindsamling af kvalitetsdata.

Skolens kvalitetsdata rummer dels de data, der danner grundlaget for dels de tematiske drøftelser i kvalitetsarbejdet, og dels konklusionerne på den årlige samlede kvalitetsdrøftelse.

Én gang årligt gennemføres den årlige samlede kvalitetsdrøftelse, hvor årets tematiske drøftelser ses samlet. Her sættes fokus på det seneste års succeser, målopfyldelse, selvevaluering mv., ligesom kommende års udfordringer og selvevalueringstema beskrives – se neden for.

De nyeste kvalitetsdata er opdelt i 4 temaer:

Se også