Årets samlede kvalitetsdrøftelse

Opsamling på temadrøftelser

Som angivet i skolens kvalitetsbeskrivelse er det løbende kvalitetsarbejde er opdelt i 4 temaer. Hvert år i februar måned drøftes temaerne i sammenhæng, og det kommende års selvevalueringstema aftales.

I februar 2021 samlede drøftelserne sig særligt om ét af kvalitetstemaerne, nemlig Elevernes gennemførelse. Data viste, at der var et forholdsvis stort frafald på visse uddannelsesforløb, ligesom der var et forholdsvis stort frafald i visse overgange mellem grund- og hovedforløb.

I 2022 drøftede vi udfordringerne i forhold til både rekruttering og elevernes gennemførelse.Særligt samlede drøftelserne sig om, hvilke tilbud vi ønsker at udvikle for at styrke elevernes læring og trivsel. Selvevalueringsrapporten for 2021 indgik i drøftelser be.

 

SELVEVALUERINGSTEMA

I 2021 valgte vi – på baggrund af de særlige udfordringer, vi så – at årets selvevalueringstema skulle være:

  • Analyse af frafaldsmønstre på SOSU-området – GF2 SOSU, SSH og SSA

Se selvevalueringsrapporten her 

I 2022 vil vi i selvevalueringen sætte fokus på skolens læringscafe og udvikling af tilbuddene her.