Årets samlede kvalitetsdrøftelse

Opsamling på temadrøftelser

Som angivet i skolens kvalitetsbeskrivelse er det løbende kvalitetsarbejde er opdelt i 4 temaer. Hvert år i februar måned drøftes temaerne i sammenhæng, og det kommende års særlige udfordringer aftales.

I februar 2021 samler drøftelserne sig særligt om ét af kvalitetstemaerne, nemlig Elevernes gennemførelse. Data viser, at der er et forholdsvis stort frafald på visse uddannelsesforløb, ligesom der er et forholdsvis stort frafald i visse overgange mellem grund- og hovedforløbene. De specifikke udfordringer, som skolen vil have særligt fokus på i 2021, er derfor

  • Overgangen mellem GF2 SOSU og hovedforløbene SSH og SSA
  • Frafaldet på SSH og SSA

I løbet af 2021 vil vi analysere statistikkerne nærmere og undersøge mulige årsager og sammenhænge. Vi vil desuden samle op på de COVID 19-konsekvenser, der har været for eleverne i forhold til at gennemføre deres uddannelsesforløb.

SELVEVALUERINGSTEMA

I 2020 omhandlede skolens selvevaluering ”EUX Velfærd på SOSU Esbjerg”. Selvevalueringsrapporten rummer både en undersøgelse og 6 fokusområder for det videre arbejde.

I 2021 har vi – på baggrund af de særlige udfordringer, vi ser – valgt følgende emne for Selvevalueringen:

  • Analyse af frafaldsmønstre på SOSU-området – GF2, SSH og SSA.